RRDA traga za predajnicima

Predsednik Saveta za radiodifuziju Nenad Cekić izrazio je sumnju da komercijalne radiotelevizijske stanice korist…

24. Aug 2004

Predsednik Saveta za radiodifuziju Nenad Cekić izrazio je sumnju da komercijalne radiotelevizijske stanice koriste državnu infrastrukturu u privatne svrhe. Zbog toga je Republička radiodifuzna agencija zatražila od ministra odbrane SCG Prvoslava Davinića, direktora RTS-a Aleksandra Tijanića, direktora Telekoma Srbije Draška Petrovića i direktora Pošta Srbije Dragana Kovačevića informacije o tome da li je i koliko uređaja za emitovanje postavljeno na njihovim objektima, da li za to postoje adekvatni ugovori i kada su zaključeni.
Povod je, kazao je Cekić, odbijanje brojnih emitera da prilikom popisa RTV stanica, daju podatke o lokacijama predajnika.
– Do sada je registrovano preko 400 emitera, a alarmantno je to što ih 207 nije dostavilo podatke o tačnoj lokaciji predajnika. Namera nije da se bilo ko ugasi, nego da se vidi ko i kako emituje program sa vojnih i državnih objekata i da utvrdimo ukupan broj emitera, predajnika i lokacija kako bi se sagledalo stanje u radiodifuziji. Tada će se znati i da li je, ko i kada zloupotrebio državne resurse u privatne svrhe – kazao je Cekić.
Prema njegovim rečima iz neformalno dobijene dokumentacije od bivšeg direktora RTS-a vidi se da sve TV sa nacionalnom frekvencijom koriste resurse RTS-a. Za utvrđivanje stanja u radiodifuziji neophodna je podrška države, pa Cekić očekuje da će tražene podatke od Vojske SCG, Telekoma i Pošta Srbije dobiti brzo. On je naglasio da popis postojećih RTV stanica, započet u februaru, upućuje da su nerealne procene prema kojima u Srbiji ima oko 1300 emitera i da je njih mnogo manje.