ANEM osuđuje pritiske na medije

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija najoštrije osuđuje pritiske kojima su mediji bili izloženi tokom predi…

19. Sep 2004

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija najoštrije osuđuje pritiske kojima su mediji bili izloženi tokom predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore. Upravni odbor ANEM je razmatrao pojedine slučajeve i konstatovao da su pritisci vršeni na veliki broj medija, posebno na lokalne medije koji posluju kao javna preduzeća, ali i na komercijalne stanice. ANEM je protiv svakog pokušaja uticaja na rad medija na način koji narušava njihovu nezavisnost, nezavisnost njihovih redakcija i novinara, i poziva sve učesnike u izbornom procesu da se uzdrže od postupaka kojima bi mogli da naruše nezavisnu poziciju medija. ANEM poziva demokratsku javnost, ali i međunarodne institucije, da pažljivo prate situaciju, ukažu na slučajeve pritisaka na medije i reaguju na njih kao na neprihvatljive u demokratskom društvu. ANEM u saopštenju upozorava sve interesne grupe i lokalnu vlast na neophodnost nezavisnog informisanja i činjenicu da mediji moraju biti van politike i raditi u korist javnog interesa svih građana.