Pisma sa sumnjivim sadržajem

Posted on by admin

Četiri američka lista dobila su nedavno pisma sa sumnjivim puderom, u kojima je izražena oštra kritika američkog rata protiv Iraka i politike predsednika SAD Džordža Buša uopšte. Nikakve povrede zaposlenih nisu saopštene. Među poslednjima, takva pisma dobili su “Šarlot Observer” (Charlotte) i “Atlanta džurnal-konstitušn” (The Atlanta Journal-Constitution). Pisma su dobili i “Plejn diler” (The Plain Dealer). Nešto ranije je list “Des Mones Redžister” (The Des Moines Register) evakuisao svih 70 zaposlenih. Analiza je pokazala da pismo sadrži prah sa supstancom metaldehid, vrstom otrova koji se prenosi disajnim putevima, preneo je “Editor end pablišer” (http://www.editorandpublisher.com).

Leave A Response