Godišnjica „Iriških novina”

Redakcija „Iriških novina” proslavila je godišnjicu rada. Grupa mladih koja je pre godinu dana pokrenula lokalne nov…

20. Oct 2004

Redakcija „Iriških novina” proslavila je godišnjicu rada. Grupa mladih koja je pre godinu dana pokrenula lokalne novine sa ciljem da informiše građane Iriga, i pored teškoća, uspela je da opstane. „Iriške novine” prate najvažnija zbivanja u Irigu i drugim naseljima ove opštine, izlaze jednom mesečno, štampaju se u 600 primeraka i besplatne su.  – Pre tačno godinu dana, kada se list pojavio, bio je na četiri strane, a zadnji broj izašao je na 20 strana – kaže član uređivačkog tima Relja Popović. – Prvo smo jedan primerak štampali na računaru, zatim umnožavali na fotokopiru, jer nije bilo novca za štampanje. Vremenom ljudi dobre volje počeli su da nam pomažu, a i SO Irig izašla nam je u susret kada su u pitanju novčana sredstva. Mi nemamo kancelarije, pa nam je rad otežan, skupljamo se po kućama i kafićima, gde primamo sagovornike. Iriška opština je bila jedina u Vojvodini bez lokalnog medija, ali je učešćem SO u Radiju „Fruška gora” i izlaženjem „Iriških novina” informisanje građana ove opštine pomereno sa nulte tačke.