“Novosti” treba držati van privatizacije

Povodom optužbi malih akcionara Novosti da članovi Vlade vrše pritisak na Komisiju za hartije od vrednosti, Dinkić je…

02. Jun 2005

Povodom optužbi malih akcionara Novosti da članovi Vlade vrše pritisak na Komisiju za hartije od vrednosti, Dinkić je izjavio da država ne bi trebalo da prodaje svoj udeo u Novostima. “Dilema ko ima vlasništvo nad Novostima Republika Srbija ili Državna zajednica ne postoji s obzirom na to da je Ustavnom poveljom precizirano da je sve što se nalazi na teritoriji Srbije srpska imovina, a na teritoriji Crne Gore crnogorska. Drugim rečima, ne može savezna država da inicirati postupak prodaje udela koji nema, tako da se ovde radi o krupnim igrama. Prema mojoj računici, udeo države u kompaniji Novosti je oko 30 odsto, a kada se sabere tih 30 odsto sa 80 odsto udela u Štampariji, plus cela zgrada Borbe, taj udeo bi mogao da nadmaši 50 odsto. Stav Vlade je da Novosti ne treba privatizovati jer dok se zakonskom regulativom ne uredi stanje u medijima ne bi trebalo dopustiti monopol bilo koje grupacije, domaće ili strane, na našem tržištu”, izjavio je juče u Skupštini Srbije, Mlađan Dinkić, ministar finansija.