Vlada želi uticaj nad “Novostima”

Direktor Direkcije za informisanje Saveta ministara SCG Slobodan Orlić ocenio je danas da Vlada Srbije krši Ustavnu p…

15. Jun 2005

Direktor Direkcije za informisanje Saveta ministara SCG Slobodan Orlić ocenio je danas da Vlada Srbije krši Ustavnu povelju i da pokušava da list “‘Novosti’ zadrži pod dominantnim političkim uticajem”. U saopštenju Direkcije za informisanje Saveta ministara SCG, navodi se da je Orlić razgovarao sa šeficom Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori Viržinom Zuan. Predstavnica OEBS-a se interesovala za razloge i posledice odluke Vlade Srbije o raskidanju Sporazuma o uređivanju osnivačkih prava u saveznim javnim ustanovama i javnom preduzeću u oblasti informisanja, koji su zaključile Vlada Srbije i Vlada Republike Crne Gore 1. februara 2005. godine.
“Orlić je ukazao da jednostrani akt Vlade Srbije na najgrublji način krši Ustavnu povelju i Zakon za njeno sprovođenje i da je u njegovoj osnovi namera da se list ‘Novosti’ zadrži pod dominantnim političkim uticajem. To se čini u vreme kada ni jedna vlada u Evropi nema kontrolu nad pisanim medijima”, navodi se u saopštenju.
Direktor Direkcije za informisanje je istakao da se tim aktom “nepotrebno kompromituje i odlaže proces dalje privatizacije u Kompaniji ‘Novosti’ a Vlada se direktno umešala u prava malih akcionara da svoje akcije iznesu na tržište”.
“Da bi postigla ono što želi, Vlada premijera Koštunice vršila je direktan pritisak na rad pravosudnih organa i smenila je javnog pravobranioca Srbije, čiji je jedini greh bio što je obavljao svoj posao u skladu sa zakonom”, dodao je Orlić.
On je naglasio da se aktom Vlade Srbije jednostrano narušavaju partnerski odnosi država članica i dovode u pitanje osnove na kojima je zasnovana SCG kao državna zajednica. Direktor Direkcije je izneo stav da će Savet ministara, u skladu sa svojim ovlašćenjima, nastaviti da obavlja osnivačka i upravljačka prava u saveznim javnim ustanovama i javnom preduzeću u oblasti informisanja.