Neprihvatljive promene Zakona

Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Si…

03. Aug 2005

Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Sindikata “Nezavisnost” ocenili su da su predložene izmene Zakona o radiodifuziji neprihvatljive, jer jačaju kontrolu vlasti u oblasti elektronskih medija. Predstavnici NUNS-a, ANEM-a i “Nezavisnosti” zamerili su vladi na konferenciji za novinare što ih nije konsultovala, iako predloženim izmenama bitno utiče na suštinu zakona, kako u pogledu rada Saveta za radiodofuziju, tako i u vezi s privatizacijom lokalnih medija i transformacijom Radio-televizije Srbije (RTS) u javni servis. Povodom vladinog predloga da šestogodišnji mandat dobiju članovi Saveta izabrani na predlog skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, ocenjeno je da je reč o pokušaju da se sačuva politički, odnosno stranački uticaj na radiodifuziju. Slična ocena izneta je i u vezi s predlogom vlade da rok za privatizaciju lokalnih medija bude produžen do kraja 2008. godine. “Vlasti shvataju lokalne medije kao razglasne stanice i jasna je namera da zadrže kontrolu nad njima do sledećih lokalnih izbora”, rekao je predsednik NUNS-a Nebojša Bugarinović. Predstavnici NUNS-a, ANEM-a i “Nezavisnosti” naglasili su da podržavaju uvođenje pretplate za budući republički i pokrajinski javni servis, ali tek kada u njih bude transformisana RTS. Potpredsednik UGS medija “Nezavisnost” Dragan Milanović ukazao je da i Zakon o radiodifuziji precizira da se sredstva od pretplate mogu koristiti samo za javni servis, a ne za RTS, čije rukovodstvo vlada postavlja kao u bilo kojem drugom javnom preduzeću. Milanović je rekao i da prolongiranje roka za transformaciju RTS-a i izradu deobnog bilansa nije potrebno, jer je taj posao urađen još 31. jula 2003, ali ga vlada još nije verifikovala. Predsednik Upravnog odbora ANEM-a Slobodan Stojšić posebno je ukazao na neprihvatljivost ukidanja prava veta člana Saveta za radiodifuziju iz Vojvodine, ocenjujući da vlada time pokazuje nespremnost da uvaži specifične potrebe te multietničke pokrajine.