TV Pink krši zakone i ugrožava hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji

Inicijativa nevladinih organizacija "Građanska Vojvodina" sa žaljenjem i iskrenom zabrinutošću posmatra obnovu medijskog rata Željka Mitrovića i TV Pinka protiv Hrvatske.

05. Aug 2011

Inicijativa nevladinih organizacija “Građanska Vojvodina” sa žaljenjem i iskrenom zabrinutošću posmatra obnovu medijskog rata Željka Mitrovića i TV Pinka protiv Hrvatske. Mitrović i TV Pink su u ovom pogledu dosledni sebi, odnosno vratili su se na svoje početne pozicije. Kao što danas zabranjuju reklamiranje proizvoda i emitovanje sadržaja iz Hrvatske, tako su ne tako davno, direktno u trajanju više sati, prenosili svadbu “osvajača Slavonije”, kriminalca i ratnog zločinca, pokojnog Arkana.

GV se ne čudi ponašanju građanina Mitrovića, kao ni TV Pink. Građanin ŽM je možda navikao da za njega ne važe zakoni, odnosno da se oni prilagođavaju njegovim potrebama.

GV je, međutim, zaprepašćena i veoma zabrinuta propustom nadležnih organa Republike Srbije da ovim povodom postupe po službenoj dužnosti. Osim kršenja mnogobrojnih zakonskih odredaba, ovaj čin ŽM i TV Pinka direktno ugrožava i pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.

Ponašanjem TV Pinka povređena je odredba sadržana u čl. 3 Zakona o radiodifuziji (regulisanje odnosa u oblasti radiodifuzije na osnovu načela objektivnosti, zabrane diskriminacije i javnosti postupka izdavanja dozvola za emitovanje), kao i odredbe iz dela 2, tč. 1 Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeksa ponašanja emitera) RRA, kojom se utvrđuje zabrana dikriminacije i emiterima izričito zabranjuje diskriminacija pojedinaca ili društvenih grupa na osnovu pola, rasne, etničke, verske, socijalne ili nacionalne pripadnosti.

Prema odredbama čl. 13 Zakona o radiodifuziji RRA je “dužna da se posebno stara o tome da emiteri u svemu poštuju uslove pod kojima im je dozvola izdata, naročito u pogledu opštih programskih standarda propisanih ovim zakonom.“ U mere koje Agencija izriče u skladu sa ovim zakonom, spada i „podnošenje prekršajne ili krivične prijave, ili iniciranje odgovarajućeg postupka pred nadležnim državnim organom“. GV upozorava da u sadržaju i obrazlženju diskriminacije koju sprovodi TV Pink ima nagoveštaja elemenata krivičnog dela iz člana 317 KZ (izazivanje i raspirivanje nacionalne, rasne i verske mržnje), koje se goni po službenoj dužnosti.

Osim toga, GV snažno upozorava da Savet RRA ima zakonsku obavezu da u slučaju diskriminacije preduzme mere iz svoje nadležnosti, u koje spadaju, „uz izricanje mere opomene ili javnog upozorenja, i mere privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole za emitovanje programa“, u skladu sa odredbama iz čl. 18 i čl. 63 Zakona o radiodifuziji.

U javnosti je već bilo reči da se ovakvim ponašanjem TV Pinka i njegovog vlasnika krši i Zakon o oglašavanju, koji garantuje stranim pravnim i fizičkim licima ista prava na oglašavanje kao i domaćima. Nažalost, kršenja ovog Zakona su veoma česta, ali ovo je najdrastičniji oblik njegovog kršenja.

Slučaj Pinkovog medijskog rata protiv Hrvatske na najbolji način odslikava i poniženost novinarske profesije u Srbiji danas. Očigledno da vlasnici medija u Srbiji, bilo da su u pitanju privatni ili državni, smatraju da imaju samo prava, a ne i obaveze da poštuju zakone, pravila profesije i integritet novinara. Oni upravljaju uređivačkom politikom medija isključivo u skladu sa svojim prizemnim interesima, a primer ŽM govori da su to prestali i da kriju.

Građanska Vojvodina

Građansku Vojvodinu čine:
Centar za razvoj civilnog društva
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za regionalizam
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Građanski fond “Panonija”
Otvoreni licej Sombor
Građanska akcija Pančevo
Zelena mreža Vojvodine