Konkurs godišnje nagrade “Ana Njemogova Kolarova”

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u saradnji sa partnerima 07. avgusta 2011. raspisao je Konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“ za najbolji medijski produkt o slovačkoj narodnosti u Vojvodini.

01. Sep 2011

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u saradnji sa partnerima 07. avgusta 2011. raspisao je Konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“ za najbolji medijski produkt o slovačkoj narodnosti u Vojvodini.

Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski proizvod koji se bavi životom slovačke nacionalnosti u Vojvodini u toku kalendarske godine, objavljen na bilo kom jeziku osim slovačkog. Nagrađuju se radovi koji se bave bilo kojim aspektom života slovačke nacionalne manjine u Vojvodini ili pojedincem koji pripada slovačkoj nacionalnoj manjini.

Nagrada se dodeljuje sa ciljem da se promoviše i poveća vidljivost postojanja i aktivnosti slovačke narodnosti u Vojvodini u medijima namenjenim pripadnicima većinskog naroda i drugih nacionalnosti u Vojvodini, Srbiji i zemljama regiona.

Svake godine dodeljuje se nagrada za najbolji rad u štampanim medijima, na radiju, televiziji i medijima koji koriste nove tehnologije.

Nagrada se sastoji od dve diplome (za medijsku kuću i autora) i novčanog iznosa od 250 € u dinarskoj protivvrednosti (za autora/ku). U štampanim medijima autorom se smatraju novinar ili ilustrator, u radiju novinar/scenarista, tonski snimatelj, montažer i autor muzike, u televiziji novinar/scenarista, reditelj, snimatelj, montažer, autor muzike, u novim tehnologijama novinar i dizajner. Pri dodeli svake nagrade naglašava se da li nagrada pripada svim autorima ili pojedinim.

Konkurs za dodelu godišnje nagrade objavljuje se u avgustu na Slovačkim narodnim svečanostima 2011 u Bačkom Petrovcu i ponavlja se krajem januara naredne godine. Konkurs je otvoren do 31. maja 2012.

Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekle tri godine – od maja 2010 do maja 2012. Svaki novinar/ka ima pravo da pošalje maksimum tri priloga. Uz radove koji su na jezicima ostalih naroda i nacionalnosti treba poslati prevod na slovački ili srpski jezik.

Štampani radovi se šalju kao isečak ili skenirane kopije u .PDF formatu na kojima se jasno vidi logo novina, potpis autora i datum objavljivanja, radijski prilozi u MP3 formatu, televizijski kao DVD u formatu pogodnog za čitanje u Windows Media Player-u, internet prilozi u .PDF ili DVD formatu uz priloženu adresu stranice internet prezentacije rada. Uz prijavu za TV i radio prilog potrebno je poslati i potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, kada je i gde prilog emitovan.

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac putem pošte na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine sa naznakom Za novinarski konkurs (NSSNM, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad). Prijava se nalazi na internet prezentaciji www.rada.org.rs

O nagradi donosi odluku stručni žiri koga imenuje Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i to tako da u prvoj godini dva člana budu iz redova NSSNM, a tri člana se imenuju iz redova urednika slovačkih medija. U drugoj godini, NSSNM imenuje samo jednog člana, a peti član žirija je jedan od prošlogodišnjih pobednika. Članovi stručnog žirija za dodelu Godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“ 2012 su Ana Tomanova Makanova, predsednik NSSNM i predsednik stručnog žirija, Samuel Žiak (štampa), predsednik Odbora za informisanje, Jozef Mađar (televizija), direktor fotografije Televizije Vojvodine, Ana Simonović (radio), novinar Radija Stara Pazova i Ana Jaškova (internet), urednik TV Vojvodine.
Za funkcionisanje konkursa i dodelu nagrade odgovoran je Savet nagrade koga postavlja NSSNM. Predsednik Saveta nagrade je Samo Kolar, a članovi Vladimira Dorčova i Rastislav Durman.

PRIJAVA – Nagrada Anna Kolarova