Konkurs za najbolji medijski prilog iz oblasti lokalne samouprave

U četvrtak, 15. septembra 2011. godine, ističe rok za slanje novinskih tekstova na konkurs za najbolji medijski prilog iz oblasti lokalne samouprave, koji su raspisali Savet Evrope i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, faza 2“. Konkursom se želi istaknuti važnost uloge koju lokalne vlasti imaju u procesu demokratizacije, decentralizacije i evropskih integracija. Istovremeno, cilj aktivnosti je i bolja percepcija javnosti o značaju lokalnih vlasti.

02. Sep 2011

Poštovane koleginice i kolege,

U četvrtak, 15. septembra 2011. godine, ističe rok za slanje novinskih tekstova na konkurs za najbolji medijski prilog iz oblasti lokalne samouprave, koji su raspisali Savet Evrope i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, faza 2“. Konkursom se želi istaknuti važnost uloge koju lokalne vlasti imaju u procesu demokratizacije, decentralizacije i evropskih integracija. Istovremeno, cilj aktivnosti je i bolja percepcija javnosti o značaju lokalnih vlasti.

Detalje o konkursu pogledajte u dokumentu: Medijski-konkurs-COE-SKGO