NUNS i NDNV: Nastavljaju se smene u medijima na mađarskom jeziku

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) apeluje na donosioce medijske strategije da naročitu pažnju obrate na ulogu nacionalnih saveta nacionalnih manjina u medijima čiji su osnivači i da se strategijom predvide i izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kako bi se ograničila samovolja nacionalnih saveta u donošenju odluka u medijima čiji su osnivači.

21. Sep 2011

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) apeluje na donosioce medijske strategije da naročitu pažnju obrate na ulogu nacionalnih saveta nacionalnih manjina u medijima čiji su osnivači i da se strategijom predvide i izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kako bi se ograničila samovolja nacionalnih saveta u donošenju odluka u medijima čiji su osnivači. NDNV će povodom ovih problema pripremiti i seriju okruglih stolova na kojima će se raspravljati upravo o odgovornosti nacionalnih saveta prema medijima čiji su osnivači, a ne samo o njihovim pravima.

Da su nacionalni saveti svoju ulogu osnivača medija shvatili veoma nedemokratski, svedoči i najnoviji primer smene direktora RTV Panon. Ne ulazeći u personalna rešenja, NDNV upozorava da su „argumenti” koji su iskorišteni da bi se ova smena realizovala podjednako neutemeljeni pa čak i groteskni, kao i u slučaju junske smene glavnog urednika dnevnog lista Magyar Szo.

NUNS i NDNV ukazuju na to da i najnovija smena pokazuje samovolju Nacionalnog saveta Mađara i neprikriveni politički uticaj na rad medija kojima su oni osnivači ili suosnivači (suosnivačka prava u RTV Panon Nacionalni savet Mađara preuzeo krajem jula 2010. godine). I ovaj slučaj govori da je potpuno neodrživ koncept da nacionalni saveti sa nekontrolisanim pravima, bez imalo odgovornosti, budu osnivači medija.

NUNS i NDNV dodatno zabrinjava činjenica da NSM ne krije namere da u skoroj budućnost potpuno monopolizuje informisanje na mađarkom jeziku u Vojvodini, o čemu svedoči i Nacrt medijske strategije vojvođanskih Mađara 2011-2016. U ovoj strategiji NSM je najavio ambiciju da preuzme suosnivačka prava i u Radio Subotici, novosadskoj Televiziji Mozaik, kao i u Radiju Regije iz Bačke Topole. Nema nikakvih naznaka da će oni odustati od koncepta političkog patronata nad tim medijima, iz kojih će, sva je prilika, odstraniti sve one koji im nisu po volji.

Predlog Strategije razvoja medija Srbije, koji treba sutra da se nađe pred Vladom Srbije, i pored zahteva novinarskih i medijskih udruženja, predviđa mogućnost da nacionalni saveti bez ikakvih ograničenja osnivaju medije na jezicima manjina. I ova smena ukazuje na činjenicu da će to rešenje u potpunosti da ugrozi nezavisno, profesionalno i objektivno novinarstvo.

NUNS i NDNV

21. septembra 2011.