Mediji i udruženja novinara: politički i ekonomski izazovi – analiza podataka

Posted on by admin

Bavljenje medijima i obraćanje pažnje na ljude koji ih čine, novinare, predstavlja važan i odgovoran društveni zadatak. Najbolji saveznik u tom zadatku, kao i temeljni preduslov za njegovo adekvatno obavljanje, predstavlja znanje. Svest o ovim činjenicama karakterisala je i motivaciju i racionalno obrazloženje ovog istraživačkog poduhvata.

Istraživanje čija analiza ispunjava naredne stranice bilo je vođeno željom za saznanjem o stavovima, mišljenjima, percepcijama i uvidima vojvođanskih novinara o medijskoj situaciji u Vojvodini. Želja za podacima ove vrste počivala je na nastojanju da Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) upotrebi to znanje za formulaciju sopstvenog strateškog plana za delovanje u budućnosti.

Prikupljanje podataka obavljeno je tokom aprila 2011. godine na teritoriji Vojvodine pod rukovodstvom Alekseja Kišjuhasa i Sanje Ignjatić. Ukupni uzorak činilo je 271 novinara i novinarki koji rade u vojvođanskim medijima. Među ispitanicima su bili članovi Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), ali i novinari koji ne pripadaju ovom profesionalnom udruženju. Članova NDNV u uzorku bilo je 121 novinar/ka ili 44,65% ispitanih. Novinari koji su članovi NDNV odgovarali su na poseban set pitanja u vezi sa ciljevima, funkcionisanjem i strategijom ovog udruženja, dok su ostali ispitanici dali podatke o pripadnosti drugim profesionalnim udruženjima ili razloge zbog kojih ne pripadaju NDNV. Međutim, najveći broj pitanja bio je usmeren ka ukupnom uzorku. U obzir je uzet i pol, godine starosti, obrazovanje, staž u novinarstvu, kao i medijska kuća u kojoj je ispitanik zaposlen, uz pitanje o poziciji unutar navedenog medija.

Nekoliko je oblasti koje su bile predmet ovog istraživanja, a i struktura upitnika koji je bio pred ispitanicima bio je prilagođen ovoj činjenici:
(1) odnos novinara prema Nezavisnom društvu novinara Vojvodine,
(2) odnos između medija i politike,
(3) odnos između medija i ekonomije,
(4) karakteristike medija na jezicima nacionalnih manjina,
(5) odnos novinara prema novim tehnologijama i
(6) odnos novinara prema udruženjima novinara.

Veoma ilustrativni i instruktivni podaci dobijeni u ovom istraživačkom poduhvatu, predstavljeni su i analizirani na stranicama koje možete pruzeti u pdf formatu ANALIZA PODATAKA – Mediji i udruženja novinara : politički i ekonomski izazovi.

Leave A Response