Novinari: Nacionalni savet Mađara želi kontrolu nad medijima

Posted on by admin

Predsednica Udruženja mađarskih novinara Vojvodine Livia Tot oštro je kritikovala Nacrt medijske strategije koji je izradio Nacionalni savet Mađara i ocenila da se iz tog dokumenta može pročitati želja Nacionalnog saveta da se meša u delokrug rada urednika.

“Strategija veoma detaljno propisuje kako bi o određenim stvarima trebalo informisati. Smatramo da je to, u izvesnoj meri, mešanje u autonomiju redakcija”, kazala je Tot za današnji novosadski “Mađar so” (Magyar Szo).

Navela je da strategija predviđa i formiranje “etičke komisije”, koja bi nadzirala primenu različitih kriterijuma.

“Ne kažem da će ta komisija biti sredstvo cenzure, na neviđeno tako nešto ne mogu da kažem, ali kako i narodna izreka kaže – bolje je plašiti se, nego biti uplašen”, ocenila je Totova.

Ona je kazala da se Nacrt medijske strategije “preterano mnogo” bavi medijima koji su u nadležnosti Saveta, a mnogo manje ostalim medijima.

Glavna urednica nedeljnika “Čaladi ker” Ana Fridrih kazala je da se iz nacrta strategije može pročitati da vojvođansko mađarsko novinarstvo čekaju “teška vremena”.

“Očigledno je da je Nacionalnom savetu Mađara mnogo jednostavnije da kontroliše ili vrši pritisak na listove u kojima je osnivač. U jednom listu, nezavisnom od Saveta, kao što je ‘Čaladi ker’, mogu da se pojave i takve stvari koje nisu u službi interesa jednopartijskog sistema”, navela je Fridrihova.

Ocenila je da njen list, koji je najtiražniji nedeljnik na mađarskom jeziku u Srbiji, ni do sada nije bio “poželjan”, kada je u pitanju odnos Nacionalnog saveta prema njemu.

Beta

Leave A Response