SEEMO osuđuje kontinuirani politički pritisak na medije na mađarskom jeziku

Medijska organizacija jugoistočne Evrope SEEMO (South East Europe Media Organisation) Međunarodnog instituta za štampu (IPI) osuđuje kontinuirani politički pritisak na medije na mađarskom jeziku u Vojvodini tj. Srbiji.

03. Oct 2011

Beč, 3. oktobar 2011 – Medijska organizacija jugoistočne Evrope SEEMO (South East Europe Media Organisation) Međunarodnog instituta za štampu (IPI) osuđuje kontinuirani politički pritisak na medije na mađarskom jeziku u Vojvodini tj. Srbiji.

SEEMO podseća da je 17. septembra 2011. godine, Rudolf Mihok, direktor Televizije Panon iz Subotice, smenjen – prema rečima potparola Saveta mađarske nacionalne zajednice -zbog neadekvatnog izveštavanja proslave mađarskog nacionalnog praznika 20. avgusta 2011. godine.

Čaba Presburger, glavni i odgovorni urednik Mađar so-a, takođe je smenjen 22. juna 2011. godine sa obrazloženjem da je Mađar so navodno neadkevatno izveštavao sa konferencija za novinare pojedinih političkih partija.

U oba slučaja, kaže se u saopštenju SEEMO-a, za smenu je odgovoran Savet mađarske nacionalne zajednice, i dodaje da bi Savet trebalo da zagovara interese ove nacionalne zajednice. Međutim, njegovi članovi su partijski izabrani tako da, izgleda, pre zastupaju interese svojih partija nego interese mađarske zajednice.

Snažno se protivim političkim pristicima na medije na mađarskom u Srbiji”, kaže Oliver Vujović, generalni sekrtar SEEMO-a. “Vreme je da se promisli uloga nacionalnih saveta kao osnivača medija. Partijski interesi nisu jednaki interesu javnosti”, dodao je Vujović.