Da javne rasprave budu stvarno JAVNE! Zakon je NAŠ!

Inicijativa za definisanje i unapređenje javne rasprane o zakonskim i podzakonskim aktima

19. Oct 2011

Drage koleginice i kolege, poštovani prijatelji,

Nezavisno društvo novinara Vojvodine, zajedno sa grupom nevladinih organizacija, pokrenulo je inicijativu za unapređenje javnih rasprava o nacrtima zakona i podzakonskih akata i korišćenju novih tehnologija, odnosno interneta u tom procesu. Želja nam je da se sam proces javne rasprave zakonski uredi, da bude što transparentniji i da u njemu učestvuje što više zainteresovanih institucija, organizacija i građana.
Molimo da date svoju podrsku ovoj inicijativi na sledece nacine:
  1. Objavljivanjem ovog saopstenja, odnosno akcenata saopstenja u vasim medijima.
  2. “Lajkovanjem” nase stranice na facebooku na adresi: http://www.facebook.com/ZakonJeNas i pozivanjem vasih prijatelja da nas podrze
  3. Pracenjem nase twitter stranice: http://twitter.com/#!/ZakonJeNas
  4. Prosledjivanjem ovog mejla na vase mejling liste.
Da javne rasprave budu stvarno JAVNE! Zakon je NAŠ!
Inicijativa za definisanje i unapređenje javne rasprane o zakonskim i podzakonskim aktima

Nevladine organizacije iz Srbije pokrenule su inicijativu za unapređenje javnih rasprava o nacrtima zakona i podzakonskih akata i korišćenju novih tehnologija, odnosno interneta u tom procesu. Želja nam je da se sam proces javne rasprave zakonski uredi, da bude što transparentniji i da u njemu učestvuje što više zainteresovanih institucija, organizacija i građana.

Smatramo da se u Srbiji zakoni i podzakonska akta donose bez učešća građana i zainteresovane javnosti, bez široke javne rasprave koja bi omogućila da ovi akti budu bolji, funkcionalniji i pravedniji. Smatramo da to nije slučajno, jer bez prisustva javnosti, političke elite uspostavljaju legislativu koja pogoduje njima i interesnim grupama, a ne građanima.

Pokrenuli smo inicijativu da se, promenom legislative, uspostavi jasna procedura za organizovanje javnih rasprava. Zakonom o državnoj upravi javne rasprave su predviđene, ali proces nije definisan, kao ni njegova obaveznost.

Korišćenje interneta u tom procesu doprineće da rasprave budu jeftinije, kvalitetnije i efikasnije. Borimo se za uvođenje elektronskih javnih rasprava o nacrtima zakona i podzakonskih akata na Internet portalu eUprava.

Pozivamo vas da se podržite našu inicijativu i doprinesete joj predlozima, savetima i kritikama!

Našu inicijativu pod nazivom “Zakon je NAŠ!” možete podržati na društvenim mrežama Facebook i Twitter, na adresama:

http://www.facebook.com/ZakonJeNas

http://twitter.com/#!/ZakonJeNas

 

Inicijativu su pokrenuli:
Edukacioni centar
Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS
Biro za društvena istraživanja – BIRODI
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Sretenje
Unija poslodavaca Srbije

Inicijativu je podržala i Uprava za Digitalnu agendu!

Za dodatne informacije možete se javiti Ivanu Grujiću na broj telefona: 060-707-0160