Sprečiti pritisak na lokalne medije

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) sa velikom pažnjom će pratiti šta se dešava sa lokalnim medijima u periodu pre početka izborne kampanje, pošto postoje jasne indicije da pojedine političke stranke u ovom periodu vrše dodatni pritisak na ove medije i njihovu uređivačku politiku.

31. Oct 2011

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) sa velikom pažnjom će pratiti šta se dešava sa lokalnim medijima u periodu pre početka izborne kampanje, pošto postoje jasne indicije da pojedine političke stranke u ovom periodu vrše dodatni pritisak na ove medije i njihovu uređivačku politiku.

Slučaj u Kuli, gde je zastupnik državnog kapitala u Informativno-propagandnom centru “Kula” d.o.o. Đorđo Bojović smenjen bez valjanog obrazloženja, ukazuje na neodrživost ostanka države u medijima. Posebno zabrinjava činjenica da u ovom slučaju nije konsultovana redakcija.

Mnogi mediji u Srbiji su u teškoj situaciji, a posebno oni kojima je poništena privatizacije, kao što je slučaj sa IPC “Kula”. Oni se nalaze u svojevrsnom vakuumu, odnosno njima upravlja Agencija za privatizaciju, koja je i donela odluku o smeni. Nije jasno koji su mehanizmi i parametri na osnovu kojih Agencija donosi odluku o postavljanju zastupnika u ovim medijskim kućama.

Zahtevamo da se u svim medijima, kojima upravlja država, posredno ili neposredno, na rukovodeća mesta biraju ljudi isljučivo uz konsultacije sa članovima redakcije, kao što zahtevamo da država pod hitno počne proces povlačenja iz medijske sfere, kako je to predviđeno Medijskom strategijom.

NUNS i NDNV