NUNS nezadovoljan odbacivanjem tužbe

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) izrazilo je danas nezadovoljstvo rešenjem Upravnog suda Srbije o odbacivanju tužbe ANEM-a za poništavanje mišljenja na osnovu kojeg je za elektronske medije uvedena "krajnje nepovoljna" tarifa SOKOJ-a za autorska prava

30. Jan 2012

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) izrazilo je danas nezadovoljstvo rešenjem Upravnog suda Srbije o odbacivanju tužbe ANEM-a za poništavanje mišljenja na osnovu kojeg je za elektronske medije uvedena “krajnje nepovoljna” tarifa SOKOJ-a za autorska prava.

NUNS je u saopštenju ocenio da će nova tarifa SOKOJ-a, kojom se praktično višestruko povećavaju naknade elektronskih emitera, ugroziti opstanak lokalnih elektronskih medija.

ANEM je kao reprezentativno udruženje emitera učestvovao u pregovorima sa SOKOJ-em, ali sporazum nije postignut. SOKOJ se obrati.

Komisiji i zatražio pozitivno mišljenje o svom Predlogu tarife, ali je Komisija to odbila i naložila ponavljanje pregovora koji nisu doveli do rezultata.

SOKOJ je zatim Komisiji podneo novi Predlog tarife, koji je i dalje krajnje nepovoljan za emitere. Komisija, međutim, ovog puta nije uvažila argumente ANEM-a i podržala predlog SOKOJ-a.

ANEM je zatražio sudsku zaštitu u pokušaju da dokaže da mišljenje Komisije o SOKOJ-evom Predlogu tarife nije zasnovano na Zakonu, ali je Upravni sud Srbije odlučio da tužbu odbaci, podseća se u saopštenju.

Beta