Sutra protest protiv cenzure interneta

Posted on by admin

Nakon najave da će Ministarstvo nauke potpisati ACTA sporazum koji Vladi omogućava potpuni uvid u sve aktivnosti građana na internetu, najavljene su demonstracije u nekoliko gradova u Srbiji, dok će u Novom Sadu protest biti održan sutra u 15h.

Državni sekretar u Ministarstvu nauke Radivoje Mitrović kaže da je u interesu Srbije da pristupi ACTA sporazumu jer postoji akcioni plan Vlade koji to podržava.

“To je uslov za ozbiljnu ekonomiju. Već su krajem prošle godine uvedene izmene zakona o autorskim i srodnim pravima koje dodatno regulišu tu oblast”, rekao je Mitrović.

Kritičari sporazuma, međutim, tvrde da će on omogućiti cenzuru na internetu i kažnjavanje građana pod maskom borbe protiv piraterije. Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Pravnom fakultetu “Union”, izjavila je da su pravni metodi koje sadrže ACTA agresivni i da ugrožavaju pravo na privatnost, slobodu izražavanja, pravo na lečenje i pravično odlučivanje.

“Tako, na primer, država može naložiti provajderu da hitno otkrije nosiocu prava intelektualne svojine, informacije o korisniku za kojeg se tvrdi da je povredio pravo intelektualne svojine. Dovoljno je da nosilac prava tvdi da je određeni korisnik njegovo pravo povredio. Takođe, ovaj sporazum zemljama potpisnicama nameće obavezu krivičnopravne zaštite, što odstupa od EU standarda, a ne obezbeđuje ni pravično suđenje”, navela je Vodinelićeva za “Peščanik”.

Ona je rekla i da u ACTA sporazumu nema garancija za optuženog jer se mogu izreći privremene mere oduzimanja i zaplene njegove imovine, za koje se tvrdi da su rezultat povrede prava intelektualne svojine, a da se tuženom ne pruži prilika da se izjasni, objašnjava Vodinelićeva.

U celoj Evropi već nedeljama traju protesti zbog ovog kontroverznog sporazuma, čije potpisivanje može da označi kraj interneta kakvim ga sad poznajemo.

Radio 021

Leave A Response