Redovna izborna skupština NDNV-a

Posted on by admin

Redovna izborna Skupština Nezavisnog društva novinara Vojvodine održaće se u subotu 10. marta 2012. godine, u 11.00 sati, u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad.

Predloženi dnevni red:

  1.  Utvrđivanje kvoruma Skupštine
  2.  Izbor Radnog predsedništva
  3.  Predstavljanje izveštaja o radu NDNV-a u mandatu 2008-2012.
  4.  Razmatranje i usvajanje Predloga statuta NDNV-a
  5.  Izbor novog rukovodstva NDNV-a
  6.  Rasprava o dosadašnjem i budućem radu NDNV-a
  7.  Razno

U skladu sa Statutom NDNV-a, svi članovi Udruženja mogu da predlažu i da budu predloženi za članove organa NDNV-a. Kandidati koji dobiju najviše glasova biće izabrani za: predsednika NDNV-a, u Izvršni odbor (pet članova) i Sud časti (tri člana). Isti kandidat ne može biti predložen za dva organa NDNV-a istovremeno.

Molimo Vas da predloge za izbor novog rukovodstva NDNV-a šaljete na e-mail  ndnvns@gmail.com, najkasnije do petka, 9. marta 2012. godine.

Podsećamo da je iznos godišnje članarine za NDNV 500 dinara, te članove koji to još nisu učinili molimo da izmire dugovanja pre same Skupštine, kako bi mogli da učestvuju u njenom radu i da punopravno odlučuju.

Skupština će biti otvorena za javnost a prisustvovaće joj, između ostalih, i naši dragi gosti i partneri iz organizacija koje čine koaliciju nevladinih organizacija Građanska Vojvodina.

Dobro došli!

Novi Sad, 5. mart 2012. godine

Leave A Response