Nacionalni savet Mađara želi deo osnivačkih prava nad Radio Suboticom

Nacionalni savet Mađara smatra da je Radio Subotica medij od posebnog značaja za Mađare

26. Jul 2012

Nacionalni savet Mađara odlučio je juče da pokrene inicijativu za preuzimanje dela osnivačkih prava u Radio Subotici. Savetnica za oblast informisanja u ovom nacionalnom savetu Eržebet Zita Šimon obrazložila je da se radi o mediju koji je od posebnog značajaza informisanje mađarske nacionalne zajednice, odnosno očuvanje, unapređenje i razvoj njenog nacionalnog identiteta.

Član Nacionalnog saveta Mađara Atila Čengeri je u raspravi izneo zamerke na predlog o preuzimanju 50 odsto osnivačkih prava u toj medijskoj kući, obrazlažući da prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ta tela mogu u celini ili delimično da preuzimaju osnivačka pprava u onim sredstvima informisanja koja pretežno informišu na jeziku date manjine. Prema oceni Čengerija, naime, taj pred uslov u slučaju Radio Subotice nije ispunjen i zbog toga delimično preuzimanje osnivačkih prava nema pravni osnov. Reagujući na ove primedbe, predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec rekao je da je prethodno zatražena informacija o srazmeri emitovanja mađarskog programa u odnosu na program na srpskom i hrvatskom jeziku u Radio Subotici, navodeći da su dobijeni odgovori potvrdili da taj medij pretežno informiše na mađarskom jeziku.

Za direktora RTV Panon članovi nacionalnog saveta su juče izabrali Ištvana Bodžonija, koji je od septembra prošle godine na toj funkciji bio vršilac dužnosti. Bodžoni je rekao da je većina tada postavljenih ciljeva u ovoj medijskoj kući uspešno ostvarena, budući da je izmenjena programska struktura, obnovljena tehnologija pripreme programa, izgrađena dopisnička mreža, a potpisano je i više sporazuma o saradnji sa domaćim, kao i medijima iz Mađarske. Kao najznačajnije ambicije za ubuduće, direktor RTV Panona je naveo potrebu obezbeđenja sigurnijeg materijalnog zaleđa za ovu medijsku kuću i širenje područja na kojem se emituje njen program.

(Magyar Szo)