Na TV Mozaik ostaju samo dva urednika-novinara?!

Posted on by admin

Zaposleni u Televiziji Mozaik, koji su od početka septembra bili u štrajku, juče su se ponovo vratili redovnom poslu, mada je predstavnik sindikalne organizacije Nezavisnost u toj kući saopštio da sindikat nije zadovoljan postignutim sporazumom, ali da je štrajk obustavljen jer su sindikalci procenili da jeopstanak te medijske kuće doveden u pitanje. Predsednik Upravnog odbora Televizije Mozaik Karolj Kiralj izjavio je za Mađar so da je donet novi pravilnik o radu u skladu sa kojim će broj zaposlenih u toj televiziji biti prepolovljen. – Nakon što su se završili pregovori i donet sporazum, sa žaljenjem smo konstatovali da se stvari mogu postaviti na mesto jedino po cenu smanjenja broja zaposlenih, a mi nismo tako planirali. Zapravo, ovaj pritisak i štrajk je stvari odveo u tom pravcu. Štrajk je prema spolja pokazao prilično negativne signale i oni od kojih očekujemo novac – grad i druge organizacije – nisu bili obradovani nastalom situacijom. U takvim uslovima mogli smo da zadržimo samo toliko ljudi čije stalne plate zaista možemo da obezbedimo – rekao je Kiralj, navodeći da je grad Novi Sad do sada obezbeđivao plate zaposlenih u ovoj kući, ali da iznos nije bio dovoljan, zbog čega je upravni odbor svojevremeno za 80 odsto smanjio plate, u nadi da će stvari ubuduće biti povoljnije, ali da je ekonomska kriza učinila svoje.

Prema rečima vd direktora Televizije Mozaik Artura Hofmana, upravni odbor ove televizije je doneo odluku o racionalizaciji, na osnovu koje će u stalnom radnom odnosu ubuduće ostati osam zaposlenih, od kojih dva novinara-urednika. Hofman je najavio i da se priprema nova programska šema koja bi trebalo da počne da se primenjuje 1. novembra. – Sigurno je da će na osnovu nove programske šeme saradnja sa Televizijom Panon biti čvršća, ali će o detaljima sporazum biti donet tek krajem oktobra, zasad se o tome vode pregovori – izjavio je Hofman. 

(Magyar Szo) 

Leave A Response