UNDP Program angažovanja mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Agencija za borbu protiv korupcije pozivaju zainteresovane kandidate sa studija žurnalistike da se prijave na program stažiranja u nevladinim organizacijama, uključujući tu posebno i one koje se bave borbom protiv korupcije...

08. Nov 2012

Program angažovanja mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Agencija za borbu protiv korupcije pozivaju zainteresovane kandidate sa studija žurnalistike da se prijave na program stažiranja u nevladinim organizacijama, uključujući tu posebno i one koje se bave borbom protiv korupcije.

Tokom stažiranja u trajanju od 3 – 6 meseci u periodu februar – septembar 2013, kandidati će se oslanjati na resurse nevladinih organizacija da bi proizveli istraživačke priče koje će objavljivati pre svega na društvenim medijima, web sajtovima nevladinih organizacija, blogovima i drugim sredstvima širenja informacija na internetu. Nevladine organizacije će usmeravati i savetovati kandidate i obezbeđivati im informacije i polazišta za priče.

Kandidatima će biti obezbeđena obuka u organizaciji UNDP i Agencije za borbu protiv korupcije koja će im omogućiti da kvalitetno obave zadatke tokom stažiranja.

Za više informacija o Ujedinjenim nacijama u Srbiji pogledajte i „lajkujte“ na fejsbuku:http://www.facebook.com/UNCTSerbia?filter=1 , na twitter-u https://twitter.com/UNDPSerbia

Na program mogu da se prijave:

  • Studenti četvrte godine novinarstva, studenti žurnalistike u statusu apsolventa i oni koji pohađaju master studije novinarstva.
  • Oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master programu žurnalistike, ili oboje, u prošloj školskoj godini.
  • Kandidati čiji nivo znanja engleskog jezika im omogućava da aktivno učestvuju u radionicama i prate predavanja na engleskom jeziku, kao i da samostalno čitaju i razumeju tekstove na engleskom jeziku (kao što su razni medijski i edukativni sadržaji).
  • Korišćenje programa MS Word i Power Point, kao i interneta je obavezan uslov. Iskustvo u korišćenju MS Excela i drugih programa iz Microsoft paketa, programa za obradu slika i sistema za upravljanje sadržajem web sajtova (content management systems) je poželjno.
  • Kandidati koji imaju interesovanje za temu borbe protiv korupcije.

Kandidati će proći dve faze selekcije. Prva je eliminatorna i zasniva se na oceni podnesenih dokumenata. Druga faza je intervju koji može da obuhvati testiranje određenih veština i znanja, kao što je znanje engleskog jezika..

Prijave se mogu dostaviti e-mailom ili poštom.

Rok za dostavljanje prijava: 1 decembar 2012.

Sva eventualna pitanja u vezi sa konkursom kandidati mogu da postave na e-mail adresu: youth.sleuth.rs@undp.org

Kriterijume za selekciju pogledajte OVDE.