Molba za pomilovanje Zorana Petakova

Posted on by admin

Komitet pravnika za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine podneli su danas predsedniku Republike, gospodinu Tomislavu Nikoliću, molbu za pomilovanje Zorana Petakova, koji se nalazi na odsluženju stodnevnog „kućnog pritvora” zbog krivičnog dela uvrede.

U molbi za pomilovanje istakli smo da se u ovom slučaju radi o krivičnom delu za koje je izmenama Krivičnog zakona ukinuta mogućnost izricanja kazne zatvora, kao i da ono nema veliku društvenu opasnost. Navedeno je i da je osuđenom ovo jedini sukob sa zakonom, kao i da se on, kao aktivista Alternativne kulturne organizacije – AKO bavi društveno-korisnim radom.

Petakov je, da podsetimo, najpre bio osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, koja je naknadno zamenjena kaznom zatvora. Po zahtevu advokata YUCOM-a, odlučeno je da su ispunjeni uslovi za zamenu zatvorske kazne „kućnim pritvorom”.

Napominjemo da su zbog nastupanja apsolutne zastarelosti, advokati YUCOM-a podneli sudu zahtev da se obustavi dalje izvršenje kazne. Odluka suda, kojom je ovaj zahtev odbijen, doneta je u rekordnom roku od 3 dana, i protiv nje je uložena žalba, koja se još uvek razmatra.

U prilogu možete pronaći Molbu za pomilovanje u celini.

Leave A Response