Molba za pomilovanje Zorana Petakova

Komitet pravnika za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine podneli su danas predsedniku Republike, gospodinu Tomislavu Nikoliću, molbu za pomilovanje Zorana Petakova, koji se nalazi na odsluženju stodnevnog „kućnog pritvora” zbog krivičnog dela uvrede...

09. Nov 2012

Komitet pravnika za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine podneli su danas predsedniku Republike, gospodinu Tomislavu Nikoliću, molbu za pomilovanje Zorana Petakova, koji se nalazi na odsluženju stodnevnog „kućnog pritvora” zbog krivičnog dela uvrede.

U molbi za pomilovanje istakli smo da se u ovom slučaju radi o krivičnom delu za koje je izmenama Krivičnog zakona ukinuta mogućnost izricanja kazne zatvora, kao i da ono nema veliku društvenu opasnost. Navedeno je i da je osuđenom ovo jedini sukob sa zakonom, kao i da se on, kao aktivista Alternativne kulturne organizacije – AKO bavi društveno-korisnim radom.

Petakov je, da podsetimo, najpre bio osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, koja je naknadno zamenjena kaznom zatvora. Po zahtevu advokata YUCOM-a, odlučeno je da su ispunjeni uslovi za zamenu zatvorske kazne „kućnim pritvorom”.

Napominjemo da su zbog nastupanja apsolutne zastarelosti, advokati YUCOM-a podneli sudu zahtev da se obustavi dalje izvršenje kazne. Odluka suda, kojom je ovaj zahtev odbijen, doneta je u rekordnom roku od 3 dana, i protiv nje je uložena žalba, koja se još uvek razmatra.

U prilogu možete pronaći Molbu za pomilovanje u celini.