Slučaj Travica ili novinar osuđen iako je dobio sudski proces

Konferencija za novinare/tribina  SLUČAJ TRAVICA ILI OSUĐEN IAKO JE DOBIO SUDSKI PROCES biće održana sutra, u četvr…

21. Nov 2012

Konferencija za novinare/tribina  SLUČAJ TRAVICA ILI OSUĐEN IAKO JE DOBIO SUDSKI PROCES biće održana sutra, u četvrtak u 13.30 u Medija centru Vojvodine Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Govoriće novinar Nikola Travica, advokat Milan Đukić, predsednik NDNV-a Dinko Gruhonjić, generalni sekretar NUNS-a Svetozar Raković i predsednik IO NDNV-a Nedim Sejdinović.

O temi konferencije:

Pravosudni sistem Srbije ugrožava prava novinara i svih zaposlenih čak i u slučajevima kada donese presudu u njihovu korist. O tome najbolje svedoči slučaj novosadskog novinara Nikole Travice, koji je dobio parnicu protiv poslodavca zbog neisplaćenih zarada, ali je istovremeno „nateran“ da plaća visoke sudske troškove, dok je poslodavac pronašao „rupu u zakonu“, uz pomoć koje najverovatnije neće biti obavezan da plati ni zaostale zarade ni sudske troškove.

Travica je tužio svog poslodavca, firmu „Novi građanski list d.o.o.“ iz Novog Sada zbog neisplaćenih zarada u visini od preko pola miliona dinara. Iako je Osnovni sud u Novom Sadu doneo odluku u korist Travice, za sada ne postoji mogućnost da dobije zaostale lične dohotke jer su računi ove firme blokirani. Istovremeno, vlasnici „Novog građanskog lista“ osnovali su novo preduzeće koje izdaje nedeljnik „NS reporter“. Umesto neisplaćenih zarada, Travica je dobio nalog za plaćanje sudske takse u visini od od 53 hiljade dinara. S obzirom na činjenicu da su novinari u Srbiji na ivici egzistencije, ovaj slučaj možemo nazvati snažnim pritiskom ne samo na radna prava novinara, već i pritisak na slobodu izražavanja.

Nažalost, slučaj Travica nije jedini slučaj ove vrste, svakodnevno se na ovaj način ugrožavaju prava novinara i drugih zaposlenih u zemlji.

U pitanju je cinični paradoks našeg vremena, po kojem novinari, čak i u onim slučajevima kada se osmele da svoja nedvosmisleno ugrožena prava pokušaju da ostvare sudskim putem, na kraju bivaju kažnjeni. Smatramo da se na ovaj način, namerno ili ne, šalje poruka javnosti, novinarima i svim zaposlenima, da država ne želi da štiti njihova prava već ih ostavlja na milost i nemilost poslodavcima.

Smisao ove konferencije/tribine jeste u tome da se novinari i ostali zainteresovani upoznaju sa detaljima ovog slučaja, ali i da istovremeno pokušamo da predložimo rešenje koje bi omogućilo da ovakvi slučajevi, ukoliko država pokaže volju, u budućnosti budu izbegnuti.

NDNV i NUNS pokrenuće inicijativu i predstaviti je na ovoj tribini kako bi ovaj problem kroz izmenu zakonskih i podzakonskih akata u budućnosti mogao da bude praveziđen.

Budite sa nama!