Medijska koalicija: Predlog zakona o javnim preduzećima u suprotnosti sa Medijskom strategijom

Medijska koalicija izražava duboko nezadovoljstvo zbog toga što je u Predlogu Zakona o javnim preduzećima (Tačka 2) predviđena mogućnost osnovanja javnih preduzeća u oblasti informisanja...

04. Dec 2012

Medijska koalicija izražava duboko nezadovoljstvo zbog toga što je u Predlogu Zakona o javnim preduzećima (Tačka 2) predviđena mogućnost osnovanja javnih preduzeća u oblasti informisanja. Taj predlog je u direktnoj suprotnosti sa Medijskom strategijom koju je Vlada Srbije usvojila prošle godine, a kojom se, između ostalog, predviđa povlačenje države iz medija. Podsećamo da Strategija predviđa da osnivač javnih glasila ne može biti ni neposredno, ni posredno, država, teritorijalna autonomija, lokalna samouprava, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili delimično u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda.

Pozivamo poslanike Skupštine Srbija da se usprotive ovakvom rešenju i da imaju u vidu da ono nije samo u suprotnosti sa Medijskom strategijom nego i sa osnovnim načelima medijskih sloboda koja treba da važe u državama razvijene demokratije. Nadamo se da će poslanici u ovom slučaju da se postave odgovorno i da neće podržati rešenje koje otvara vrata za povećavanje uticaja države na medije.

Medijske asocijacije i novinarska udruženja pratiće dalji razvoj događaja i o svemu obaveštavati Evropsku komisiju, OEBS i druge međunarodne organizacije i institucije, i od njih tražiti podršku u nastojanju da se onemogući donošenje i primena ovakvog zakonskog rešenja.

Medijsku koaliciju čine ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal pres.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
PU Lokal pres