Medijska koalicija predlaže amandmane na Predlog zakona o javnim preduzećima

Posted on by admin

Medijska koalicija smatra neophodnim izmene postojećeg Predloga Zakona o javnim preduzećima kojim se predviđa mogućnost osnivanja javnih preduzeća u oblasti informisanja.

Medijska koalicija smatra da se odredbe ovog zakona moraju uskladiti sa postojećim zakonima i Medijskom strategijom.

Zbog toga, medijska koalicija predlaže Ministarstvu finansija i nadležnom skupštinskom odboru amandmane koji glase:

Amandman 1: „Iz stava 1 člana 2 Predloga zakona, briše se reč „informisanja“, jer je osnivanje javnih preduzeća u oblasti informisanja u suprotnosti sa postojećim medijskim zakonima i Medijskom strategijom.

Amandman 2: „U prelaznim i završnim odredbama Predloga zakona, dosadašnji članovi 69. i 70. postaju članovi 70. i 71, a dodaje se novi član 69, koji glasi:

“Odredbe ovog zakona primenjuju se i na neprivatizovana javna preduzeća u oblasti informisanja, do njihove privatizacije u skladu sa propisima kojima se reguliše javno informisanje.”

Iskreno se nadamo da će Skupština Srbije razmotriti i prihvatiti ove amandmane koji ne menjaju suštinski duh zakona a obezbeđuju poštovanje Medijske strategije u kojoj se kaže da osnivač javnih glasila ne može biti ni neposredno, ni posredno, država, teritorijalna autonomija, lokalna samouprava, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili delimično u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda.
Medijska koalicija:
Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS
Udruženje novinara Srbije – UNS
Nezavisno društvo novinara Vojvodine – NDNV
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM
Asocijacija nezavisnih lokalnih medija – Lokal pres

Leave A Response