Medijska koalicija: Zabrinjavajuća odluka lokalne vlasti u Ljigu

Posted on by admin

Medijska koalicija oštro protestuje zbog odluke Opštinskog veća u Ljigu da, na inicijativu predsednika opštine, pokrene proceduru osnivanja Javnog preduzeća za informisanje i marketing “Televizija Ljig”. Ova odluka ne samo da je sukobu sa važećom Medijskom strategijom i najavama Ministarstva kulture i informisanja da će se Srbija ubrzano povući iz vlasništva iz medija, već je protivna i slovu Predloga zakona o javnim preduzećima, koji je u skupštinskoj proceduri, a koji ne predviđa mogućnost osnivanja novih javnih preduzeća čija će delatnost biti informisanje.

Podsećamo da je Medijska koalicija reagovala na najave slične prirode koje su pre desetak dana stigle iz Bečeja, kao i da je, uz podršku međunarodnih organizacija, doprinela da se iz Predloga zakona o javnim preduzećima izbaci mogućnost osnivanja javnih preduzeća za informisanje. Pitamo se da li predstavnici Opštine Ljig koriste pravnu mogućnost da u intergenumu osnuju opštinsku televiziju, ili je u pitanju njihova neinformisanost?

Još jednom podsećamo da Strategija predviđa da osnivač javnih glasila ne može biti ni neposredno, ni posredno, država, teritorijalna autonomija, lokalna samouprava, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili delimično u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda. Na izradi Medijske strategije državni organi, medijska zajednica i međunarodne organizacije zajednički su radili dugo i naporno, uz prisustvo javnosti.

Medijska koalicija već godinama upozorava da je država svojim vlasništvom dovela u nepovoljan položaj većinu medija u Srbiji. Lokalni mediji koji funkcionišu kao javna preduzeća ne samo da predstavljaju nelojalnu konkurenciju nego svojim povlašćenim položajem ugrožavaju medijske slobode.

Istraživanje koje je Medijska koalicija sprovela polovinom ove godine o finansiranju lokalnih medija ukazuje da su mediji koji funkcionišu kao javna preduzeća, odnosno oni mediji kojima je lokalna samouprava osnivač, apsolutno privilegovani kada se radi o finansiranju iz lokalnih budžeta. Time se ugrožava opstanak drugih medija na lokalnom tržištu. Istraživanje pokazuje da lokalne samouprave uglavnom arbitrarno i netransparentno troše javni novac za podršku samo odabranim medijima i mimo javnih i merljivih kriterijuma i procedura, što dovodi do ozbiljnih finansijskih problema u „nepodobnim medijima” i prouzrokuje nelojalnu tržišnu utakmicu.

Medijsku koaliciju čine ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal pres.

Leave A Response