NUNS i NDNV: Šta se desilo sa izborom direktora IC Bački Petrovac?

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zahtevaju od Opštinskog veća i Skupštine opštine Bački Petrovac da hitno obaveste javnost zbog čega je drastično prekršena zakonska procedura prilikom izbora direktora i urednika javne ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“. Zahtevamo takođe da se preispita odluka Opštinskog veća od 7. decembra, koja je u suprotnosti sa procedurom izbora prvog čoveka Centra.

27. Dec 2012

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zahtevaju od Opštinskog veća i Skupštine opštine Bački Petrovac da hitno obaveste javnost zbog čega je drastično prekršena zakonska procedura prilikom izbora direktora i urednika javne ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“. Zahtevamo takođe da se preispita odluka Opštinskog veća od 7. decembra, koja je u suprotnosti sa procedurom izbora prvog čoveka Centra.

Lokalne vlasti su potpuno ignorisale javno raspisani konkurs i jednoglasnu odluku UO IC „Báčsky Petrovec“, kojom je za direktorku izabrana novinarka Vladimira Dorčova Valtnerova, i na sednici od 7. decembra imenovali su vršioca dužnosti direktora ustanove na period od šest meseci, bez ikakvog objašnjenja. Dorčova se obratila otvorenim pismom predstavnicima lokalnog parlamenta i veća (pismo u prilogu) u kojem je zahtevala odgovor na pitanje zbog čega je došlo do kršenja procedure.

NUNS i NDNV smatra da je ovo još jedan dokaz da vlast, na bilo kom nivou, medije i novinare doživljava kao “izvođače radova” i da oni imaju niži status i od državnih službenika. Ovaj slučaj pokazuje i da je, ukoliko se želi profesionalno novinarstvo u skladu sa javnim interesom, neodrživ model javnih ustanova i preduzeća koji se bave informisanjem, pošto su oni po pravilu tek alatka u rukama vlasti.

NUNS i NDNV
Beograd – Novi Sad, 27. 12.2012.

 

OTVORENO PISMO VLADIMIRE DORČOVE VALTNEROVE

Poštovani,

građanska dužnost i novinarska savest mi ne dozvoljavaju da prećutkujem činjenice koje se tiču ishoda konkursa na mesto direktora i odgovornog urednika ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec.“

Ovaj konkurs je u skladu sa zakonom i statutom ove ustanove dana 20. oktobra 2012. raspisao Upravni odbor IC „Báčsky Petrovec“ a objavio nedeljni list „Hlas ljudu“ u br. 42 (4513). Prema mojim informacijama, na konkurs se prijavilo 6 kandidata i kandidatkinja, od čega jedan nije ispunjavao uslove konkursa. Od preostalih pet kandidata, radijski upravni odbor na svojoj sednici koja je bila 20. novembra 2012. jednoglasno bira Vladimiru Dorčovu Valtnerovu, to jest mene.

Da bi njihova odluka i izbor bili pravosnažni, predlog UO moralo je da potvrdi Opštinsko veće i Skupština opštine Bački Petrovac, kao osnivač ovog medija.

Na ovu temu Opštinsko veće zaseda 7. decembra 2012. i to u okviru prve tačke dnevnog reda koja glasi: Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora ustanove “Informativni centar Bačsky Petrovec”. Vest o ovoj sednici koja se nalazi na zvaničnom sajtu petrovačke opštine (http://www.backipetrovac.rs/vesti/izvestaj-sa-xi-sednice-opstinskog-veca-opstine-backi-petrovac.php) ni u naznakama ne sadrži predlog UO Radija Petrovac. Iz nje saznajemo da je doneseno Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ na period od 6 meseci, i to osobu koja nije konkurisala na ovu funkciju.

Citiramo: „Povodom prve tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dao je predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok i tom prilikom je naveo da moramo izmeniti organizacionu formu, te ustanovu Informativni centar formirati kao javno preduzeće, zatim, ukazano je da su u toku izmene Zakona o javnim preduzećima. Izlaganju se priključio i g-din Govorčin koji se osvrnuo na konkurs za direktora ustanove Informativni centar “Bačsky Petrovec” sa konstatacijom da bi trebalo izabrati vršioca dužnosti direktora na određen period dok se ne reši zakonska regulativa u ovoj oblasti nakon čega će se sprovesti redovna zakonska procedura za izbor direktora. Posle duže diskusije Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, kojim se na tu funkciju postavlja Viera Babiakova iz Kulpina na period od najduže 6 meseci.”

Po mom mišljenju, na delu je drastično kršenje procedure i zakona. Ovaj slučaj predstavlja još jedan dokaz da političari, bez ikakvog zazora, žele da kontrolišu medijsku scenu, čak izrugujući se javnosti, medijima i novinarima. Ovo je takođe i dokaz da su mediji u Srbiji daleko od slobode.

Procedura konkursa nalaže da se kandidati konkursa obaveste o ishodu konkursa, što nije učinjeno do današnjeg dana, to jest do 21.12.2012, kada se obraćam javnosti.

Pitam nadležne kako je moguće da dođe do ovakvog epiloga, odnosno kako je moguće tako bezobzirno kršiti procedure i zakone. Zahtevam da se jasno i glasno kaže ko snosi krivicu za to.

Ja sam odlučila da progovorim javno, jer me boli nepravda i nepoštovanje zakona, demokratskih procedura, ali i profesionalnog znanja. Ovaj slučaj doživljavam kao profesionalno poniženje, ali i poniženje celokupne novinarske profesije.

Molim javnost, osobito profesionalnu javnost, za podršku.

Vladimira Dorčova Valtnerova

Pismo poslano na sledeće adrese:

  • Predsednik opštine Bački Petrovac Pavel Marčok
  • Predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac dr Rajko Perić
  • Predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Ana Tomanova Makanova
  • Mediji, novinarske i medijske asocijacije