NDNV: Pod hitno utvrditi ko je većinski vlasnik Dnevnika

Posted on by admin

Nezavisno društvo novinara Vojvodine zahteva od nadležnih državnih organa da pod hitno utvrde ko je većinski vlasnik dnevnog lista Dnevnik iz Novog Sada.

Imajući u vidu proklamovanu volju Vlade Srbije da se izbori protiv korupcije, podsećamo da je transparentnost vlasništva u preduzećima jedan od osnovnih preduslova za borbu protiv korupcije i drugih nezakonitih radnji. Kada su u pitanju mediji, transparentnost vlasništva je jedan od osnovnih preduslova da bi publika mogla da čita i pravilno percipira medije, i eventualne skrivene poslovne i političke interese iza njih.

S obzirom da se u Agenciji za privredne registre još uvek zvanično vodi da je vlasnik 55 odsto kapitala preduzeća Dnevnik Vojvodina Press nemačka firma Medien Gruppe Balkan, a takođe i s obzirom na protivrečne informacije u javnosti kao i iz samog preduzeća da je ovaj udeo navodno otkupljen i da nemačka kompanija nije više vlasnik Dnevnika, zahtevamo da se obelodani ko je onda zaista većinski vlasnik ovog lista.

Bez obzira što je reč o dnevnom listu u privatnom vlasništvu, javnost ima pravo da zna njegovu vlasničku strukturu, tim pre što je reč o listu čija je tradicija duža od 70 godina i koji je jedini dnevni list u Vojvodini na srpskom jeziku.

NDNV poziva i Skupštinu i Vladu Vojvodine, koje su praktično preko Dnevnik Holdinga manjinski vlasnici lista Dnevnik (45 odsto), da javnosti stave na uvid informacije o većinskom partneru u vlasništvu u preduzeću Dnevnik Vojvodina Press, ukoliko te informacije poseduju. Ukoliko ih ne poseduju, očekujemo od pokrajinske administracije da ih zatraži.

Podsećamo Vladu Srbije da Medijska strategija, koja je usvojena i čija primena je u toku, predviđa punu transparentnost vlasništva nad medijima. Podsećamo i na slučajeve zatvaranja pojedinih listova u Srbiji, čiji je osnovni uzrok bio netransparentno vlasništvo. NDNV upozorava sve relevantne društvene činioce da ne smeju dozvoliti da istu sudbinu doživi i jedini dnevni list na sprskom jeziku u Vojvodini.

Novi Sad, 5. februara 2013.

Leave A Response