Vlada Vojvodine: Sporno imenovanje novog glavnog urednika Dnevnika

Vlada Vojvodine upozorila je da je novi glavni i odgovorni urednik lista Dnevnik danas imenovan na "nezakonit i neprimeren način", uz kršenje zakonske regulative i Ugovora o osnivanju Dnevnik-Vojvodina presa, preduzeća koje izdaje ovaj list.

21. Feb 2013

Vlada Vojvodine upozorila je da je novi glavni i odgovorni urednik lista Dnevnik danas imenovan na “nezakonit i neprimeren način”, uz kršenje zakonske regulative i Ugovora o osnivanju Dnevnik-Vojvodina presa, preduzeća koje izdaje ovaj list. 

“Osnivački akt ovog preduzeća jasno utvrđuje obaveze suosnivača i jedino Dnevnik- holding, a ne Dnevnik-Vojvodina pres, ima pravo da postavlja glavnog i odgovornog urednika lista, što ovom prilikom nije bio slučaj”, navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da su zbog toga organi Dnevnik-holdinga doneli odluku da podnesu tužbu protiv Dnevnik-Vojvodina presa, insistirajući na zakonitosti rada. 

“Način na koji su sazivane poslednje dve ‘hitne’ sednice Skupstine ‘Dnevnik-Vojvodina presa’, krajem januara i sredinom februara ove godine, jasno je pokazao da ne postoji želja za saradnjom, i da novi većinski vlasnik insistira na apsolutnoj kontroli nad listom”, navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da se novi vlasnik nije zvanično legitimisao do danas, da su izostala ulaganja, kao i da je stvaran dug prema Štampariji “Forum” u kojoj se štampa Dnevnik. 

“Pokrajinski sekretarijat za javno informisanje više puta je tražio i insistirao na sastanku sa novim suvlasnikom Dnevnik-Vojvodina presa, koji ima 55 odsto udela u ovom preduzeću, ali je taj susret stalno odlagan, tako da do njega nikada nije ni došlo. I pored toga, vodili smo brigu o listu i sa zaposlenima delili probleme koji su nastajali zbog ovakvog odnosa”, piše u saopštenju.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zatražilo je pre 15 dana od nadležnih državnih organa da podhitno utvrde ko je većinski vlasnik dnevnog lista Dnevnik iz Novog Sada.

“S obzirom da se u Agenciji za privredne registre još uvek zvanično vodi da je vlasnik 55 odsto kapitala preduzeća Dnevnik Vojvodina Pres nemačka firma Medien Gruppe Balkan, ali i na protivrečne informacije u javnosti kao i iz samog preduzeća da je ovaj udeo navodno otkupljen i da nemačka kompanija nije više vlasnik Dnevnika, zahtevamo da se obelodani ko je onda zaista većinski vlasnik ovog lista”, pisalo je u saopštenju. 

NDNV smatra da, bez obzira što je reč o dnevnom listu u privatnom vlasništvu, javnost ima pravo da zna njegovu vlasničku strukturu, tim pre što je reč o listu čija je tradicija duža od 70 godina i koji je jedini dnevni list u Vojvodini na srpskom jeziku.

NDNV je pozvao i Skupštinu i Vladu Vojvodine, koje su praktično preko Dnevnik Holdinga manjinski vlasnici lista Dnevnik (45 odsto), da javnosti stave na uvid informacije o većinskom partneru u vlasništvu u preduzeću Dnevnik Vojvodina Preš, ukoliko te informacije poseduju. 

(Autonomija)