Korhec: Žarište problema nije u manjinskim medijima

Posted on by admin

Depolitizaciju medija ni slučajno ne treba izvršiti preko manjinskih medija, jer se žarište problema ne krije tamo – izjavio je predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec. – Istovremeno, ukoliko se, uopšte uzev, uspe da mediji budu u većoj meri oslobođeni od političkog uticaja, onda naravno i u manjinskim medijima treba preduzeti sve kako bi došlo do oslobađanja od eventualnog neposrednog političkog uticaja – rekao je Korhec za „Mađar so“, povodom Nacrta zakona o javnom informisanju i medijima, kojim je predviđeno da nacionalni saveti ne mogu da budu osnivači medija, nego da taj zadatak može da pripadne fondacijama koje bi osnovali nacionalni saveti. 

– Odbacujem sve pokušaje dokazivanja prema kojima su mediji u Srbiji lišeni uticaja političkih partija, a da to manjinski mediji nisu. Ovlašćenja nacionalnih saveta u pogledu medija, koja su utvrđena ustavom, ne predstavljaju predmet pogađanja. Nezamisliva je takva situacija u kojoj su manjinski mediji lišeni nacionalnih saveta. Odnos odgovornosti nacionalnih saveta prema manjinskim medijima garantuje ustav. Kakva će biti konkretna forma da se to ostvaruje, o tome naravno možemo razgovarati. Nije problem ako neko razmišlja o tome da taj odnos odgovornosti treba ubuduće drugačije da se ostvari. Može se razgovarati o tome da eventualno preuzmemo sistem fondacija. Treba ispitati posledice različitih mogućnosti – rekao je Korhec za „Mađar so“. 

(Magyar Szo) 

Leave A Response