Dnevnik holding dobio presudu protiv Dnevnik Vojvodina presa

Privredni sud u Novom Sadu presudio je da preduzeće Dnevnik Vojvodina pres (DVP), koje izdaje list Dnevnik, nema pravo na naslov, žig i logo tih dnevnih novina, niti ima izdavačka prava, već sva ta prava pripadaju Dnevnik holdingu.

14. Mar 2013

Privredni sud u Novom Sadu presudio je da preduzeće Dnevnik Vojvodina pres (DVP), koje izdaje list Dnevnik, nema pravo na naslov, žig i logo tih dnevnih novina, niti ima izdavačka prava, već sva ta prava pripadaju Dnevnik holdingu. 

Sud je takvu odluku doneo po tužbi koju je Dnevnik holding podneo protiv DVP-a 2010. godine. 

Sud je naložio Agenciji za privredne registre da izbriše društvo sa ograničenom odgovornošću Dnevnik Vojvodina pres iz registra kao osnivača dnevnog lista Dnevnik, i da kao osnivača ovog javnog glasila upiše Dnevnik holding, navodi se u presudi u koju je agencija Beta imala uvid. 

DVP je preduzeće koje je nastalo 2003. godine, a 55 odsto vlasništva u njemu je imao nemački medijski koncern Vac (WAZ), dok je 45 odsto vlasništva ostalo u rukama Dnevnik holdinga, firme čiji je osnivač Skupština Vojvodine. 

Na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da sada 55 odsto vlasništva u DVP-u ima kompanija Mediengruppe Balkan iz Nemačke. 

Privredni sud je zabranio DVP-u dalje korišćenje naslova, žiga, logoa lista Dnevnik, ali i svako imitiranje i podražavanje postojećeg žiga ili logoa lista. 

Sud je naložio DVP-u da Dnevnik holdingu isplati više od 2,3 miliona dinara na ime troškova parničnog postupka. 

DVP ima pravo na žalbu Privrednom apelacionom sudu. 

(Autonomija)