NDNV: Neprihvatljivo budžetsko finansiranje javnih servisa

Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatra da je ideja o budžetskom finansiranju Javnih servisa Srbije i Vojvodine…

02. Apr 2013

Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatra da je ideja o budžetskom finansiranju Javnih servisa Srbije i Vojvodine potpuno neprihvatljiva i da predstavlja korak nazad u regulaciji medijskog sektora. Zahtevamo da se od te ideje odustaje, jer će finansiranje iz budžeta ne samo dodatno ugroziti ionako krhku nezavisnu poziciju javnih servisa i otvoriti ogroman prostor za jačanje političkog uticaja na uređivačku politiku, već će i ugroziti demokratizaciju društva. Osim toga, ova ideja je u suprotnosti sa rešenjima koje postoje u demokratskim državama, a posebno je opasna u zemljama sa teškim medijskim i ratnohuškačkim nasleđem i niskim stepenom medijskih sloboda.

NDNV ovu ideju doživljava kao populistički potez kojim se skupljaju jeftini politički poeni. Građani Srbije će svakako plaćati javne servise, da li direktno ili preko budžeta, svejedno je u pitanju njihov novac. Ali, postoji opravdana bojazan da se javni servisi na ovaj način ponovo pretvore u propagandne mašine, kako je to bio slučaj tokom devedesetih godina, a sigurni smo da to nije ono što građani žele. Na kraju, građani moraju biti svesni da će država preraspodelom budžeta i izdvajanjem za javne servise smanjiti neka druga davanja, možda upravo socijalna.

Sa druge strane, primer Radio-televizije Vojvodine govori o tome da država nije niti sposobna niti zainteresovana da se brine o javnim servisima. Podsećamo da je ova medijska kuća već 14 godina u podređenom položaju, jer nema elementarne uslove za rad, već radi u iznamljenim prostorijama. Pokrajinska, a pre svega republička vlast do sada nije pokazala volju da ovaj problem reši. Uprkos svemu, ova kuća doživljava u poslednje dve godine značajan profesionalni uspon i povećanje rejtinga, i to ne kroz komercijalizaciju programa već kroz kvalitetne medijske sadržaje, u skladu sa javnim interesom. Umesto što se bavi izmišljanjem retrogradnih rešenja za finansiranje javnih servisa, država bi trebalo da pod hitno reši status Javnog servisa Vojvodine, i time pokaže da je iskreno zainteresovana za unapređenje informisanja građana. Plašimo se da bi budžetsko finansiranje javnih servisa dodatno pogoršalo položaj RTV-a.

Primer Javnog medijskog servisa Vojvodine pokazuje i to da sadašnji način prikupljanja i raspodele pretplate nije dobro rešenje, jer ovoj medijskoj kući nije omogućila normalno finansijsko poslovanje, iako je nivo prikupljene pretplate na prostoru AP Vojvodine značajno viši u odnosu na neke druge delove zemlje. Sigurni smo, međutim, da bi kroz otvorenu javnu raspravu, bez političke demagogije, moglo biti pronađeno adekvatno rešenje za uspešnije i pravednije finansiranje javnih servisa od strane građana, koje bi uključivalo i mogućnost da socijalno ugroženi građani budu oslobođeni od pretplate ili takse za javne servise. Smatramo takođe da građanima nije na adekvatan način objašnjen smisao nezavisnih javnih servisa, pa bi i RTS, na tragu RTV-a, mogao građanima da pruži dodatne argumente o neophodnosti njihovog postojanja.

Novi Sad, 2. april 2013.

NDNV