Građanska Vojvodina: Vojvodina ponovo žrtva nacionalističke histerije

Posted on by admin

Koalicija nevladinih organizacija „Građanska Vojvodina“ podržava inicijativu za usvajanje Deklaracije o zaštiti prava Vojvodine i izražava zabrinutost zbog toga što su pokrajinske vlasti odložile sednicu Skupštine AP Vojvodine na kojoj je trebalo da se raspravlja o ovom, po našem mišljenju, veoma važnom dokumentu. Nacionalistička histerija koja je usledila povodom najave usvajanja Deklaracije samo potvrđuje da je neophodno da predstavnici vojvođanske vlasti zauzmu proaktivan, hrabar stav u zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, koja se na najsramotniji način gaze u dužem periodu, kao i da je u cilju odbrane prava pokrajine potrebno oformiti široki front koji bi sačinjavali ne samo političke partije, nego i nevladine organizacije i nezavisni intelektualci. Vlada Vojvodine sa ostalim pokrajinskim organima mora zajednički, sistematski i temeljito pristupiti zaštiti prava pokrajine, bez povlačenja ad hoc poteza.

„Građanska Vojvodina“ smatra da se Vojvodina ponovo nalazi u poziciji žrtve propale kosovske politike Beograda, kao poligon na kojem se iživljavaju najniže nacionalističke strasti koji su proizvod frustracije beogradske političke i druge elite, i njene nemoći da se suoči sa prošlošću i realnošću. Već skoro deceniju i po javnosti se šalje poruka da nije vreme da se rešava vojvođansko pitanje, jer navodno država ima preče probleme. Mi smatramo da Vojvodina više nema vremena za čekanje, pogotovo sada – u periodu od sramne odluke Ustavnog suda Srbije o značajnom smanjenju ionako fasadnih nadležnosti autonomne pokrajine pa do danas – kada samo svedoci političke i medijske hajke u okviru koje se oduzima i pravo na njeno postojanje. Pokrajinska vlast nema pravo na povlačenje pred ovom hajkom i mora osmisliti strategiju za odbranu prava Vojvodine.

Reakcije „državnog vrha“ i nekih drugih funkcionera na najavu Deklaracije o zaštiti Vojvodine jesu uvredljive za građane Vojvodine. Za Vladu Vojvodine se kaže da je „takozvana“ ili „nebitna“, navode se neke besmislene istorijske paralele, a rečnik koje se koristi ne razlikuje se od zloglasne radikalske retorike iz devedesetih godina. Odnos prema Vojvodini najbolje govori o karakteru sadašnje vlasti u Srbiji, bez obzira na proevropske maske koje su stavili na svoja poznata lica.

Sada je jasno da je, za Vojvodinu oktroisani, Ustav iz 2006. godine generator mnogih problema u kojoj se nalazi ne samo Vojvodina nego i cela Srbija, i da je pod hitno potrebno pokrenuti inicijativu za donošenje novog ustava. Ovog puta najviši pravni akt mora da bude predmet široke javne debate i tokom njegovog usvajanja neophodno je poštovati demokratsku proceduru, a ne da kao prethodni bude proizvod politikantskih i zakulisnih dogovora i igara političkih partija. On mora obezbediti i jasno definisati suštinsku autonomiju Vojvodine, kojom će se štiti njene specifičnosti i omogućiti njen nesmetan razvoj.

Sa druge strane, vlast Srbije bi mogla da pošalje pozitivnu poruku svetu i osnaži svoje pozicije kada je reč o Kosovu ako bi pokazala na svom primeru da je spremna na unutrašnju demokratizaciju i suštinsku autonomiju Vojvodine. Licemerno je tražiti autonomiju za srpsku manjinu na Kosovu, a istovremeno gušiti vojvođansku. Takođe, Srbija mora da odustane od kontinuirane politike destrukcije koju, uz pomoć vlasti Republike Srpske, sprovodi u BiH, neprestano radeći na onemogućavanju normalnog funkcionisanja susedne države. Odnos Srbije prema BiH najjači je argument prištinskih političara kada žele da spreče „dejtonizaciju Kosova“.

 Građanska Vojvodina
Grаđansku Vojvodinu čine:
Centar za regionalizam
Centar za razvoj civilnog društva
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Građanski fond Panonija
Građanska akcija Pančevo
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Zelena mreža Vojvodine
Otvoreni licej Sombor

Leave A Response