Povučen Nacrt zakona o javnim servisima

Ministarstvo kulture odlučilo je da povuče iz javne rasprave Nacrt zakona o javnim servisima i formira radnu grupu eksperta koja će nastaviti rad na izradi teksta medijskih zakona

16. Aug 2013

Ministarstvo kulture odlučilo je da povuče iz javne rasprave Nacrt zakona o javnim servisima i formira radnu grupu eksperta koja će nastaviti rad na izradi teksta medijskih zakona.

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o javnim servisima nastojaće da završi konačnu verziju tog teksta do kraja sledeće nedelje, izjavio je član tog tela Saša Gajin. On je rekao da se nova radna grupa sastoji od predstavnika javnih servisa RTS i RTV, Ministarstva kulture i informisanja i dva nezavisna eksperta, a ambicija je da se na temelju ranijih verzija zakona koje nisu bitno različite, u najskorije vreme usaglasi konačni tekst.

Prema njegovim rečima, povlačenje Nacrta zakona o javnim servisima zatraženo je jer nije bilo poznato ko su autori tog teksta, kao i zbog primedbi na rešenja o načinu finansiranja javnih servisa.

U tekstu koji je povučen iz javne rasprave, bilo je sporno neoročeno budžetsko finansiranje RTS-a, jer je u ranijoj verziji predloženo da se javni servis finansira iz budžeta do 2015. godine i da se zatim pređe na TV pretplatu, rekao je Gajin.

On je rekao da je u Nacrtu zakona o javnim servisima koji je povučen iz javne rasprave, nadzor nad uređivačkom koncepcijom, raspoloživim novcem, troškovima i poslovanjem bio poveren Republičkoj radiodifuznoj agenciji, što je u suprotnosti sa Ustavom i zakonima.

“To je pokušaj da se javni medijski servisi stave pod direktnu kontrolu izvršne vlasti”, rekao je Gajin i dodao da su u zakonu koji je povučen iz javne rasprave, RRA bila prepuštena ovlašćenja rezervisana za vladu i ministarstva.

Gajin je rekao da je nova radna grupa na današnjem sastanku usaglasila osnovne odredbe i načela javnih servisa, a narednih dana trebalo bi da se formulišu i programska i uređivačka koncepcija, sadržina programa, upravljački organi i na kraju način finansiranja.

“Ideja je, ukoliko javni servis mora da se finansira iz budžeta, da to bude na određeni rok i da se zna iznos finansiranja, a posle toga da se uvede pretplata”, rekao je Gajin.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) pozdravili su odluku o povlačenju Nacrta zakona o javnim servisima iz javne rasprave i formiranju radne grupe eksperta koja će nastaviti rad na izradi teksta medijskih zakona.

(Agencije)