Objavljivanjem ispovesti žrtve silovanja prekršen Kodeks

Savet za štampu konstatovao je da su objavljivanjem ispovesti žrtve koju je silovao sin u jučerašnjim dnevnim novinama, sa izuzetkom Politike i Danasa, prekršene odredebe Kodeksa novinara Srbije koje štite privatnost.

30. Aug 2013

Savet za štampu konstatovao je da su objavljivanjem ispovesti žrtve koju je silovao sin u jučerašnjim dnevnim novinama, sa izuzetkom Politike i Danasa, prekršene odredebe Kodeksa novinara Srbije koje štite privatnost. 

Objavljivanjem ispovesti žrtve i objavljivanjem njene fotografije, sa deteljima iz života te ugrožene porodice drastičan je primer kršenja profesionalnih normi i etike.

Činjenica da je policija objavila detalje zločina ne opravdava novinare i medije koji su dužni da zaštite pravo žrtve. Greška ili neznanje državnih organa ne porazumeva „dozvolu“ za kršenje etičkih principa profesije.

Savet za štampu smatra da je neophodan dogovor i konsenzus novinara, urednika i izdavača o edukaciji novinara o poštovanju etičkih standarada kada se radi o osetljivim događajima kao što je ovaj.

Savet za štampu