ANEM:Protest zbog konkursa za dodelu nacionalne frekvencije

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) protestovala je danas zbog raspisivanja konkursa za dodeljivanje dozvole za emitovanje TV programa za teritoriju Srbije, jer nisu ispunjeni uslovi iz Zakona o radiodifuziji.

31. Oct 2013

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) protestovala je danas zbog raspisivanja konkursa za dodeljivanje dozvole za emitovanje TV programa za teritoriju Srbije, jer nisu ispunjeni uslovi iz Zakona o radiodifuziji.

U saopštenju ANEM je zatražio od Republičke radiodifuzne agencije (RRA) da objasni koji je pravni osnov za raspisivanje konkursa i da li je 21 frekvencija, broj koji je naveden u konkursu, zaista dovoljan da obezbedi pokrivenost TV signalom za 60 odsto stanovništva Srbije na način kako je to predviđeno Zakonom.

ANEM je zatražio i da se objasni kako je moguće da se u oglasu za javni konkurs nađu i frekvencije koje, po zvaničnom registru Republičke agencije za elektronske komunikacije, nisu slobodne.

Od RRA je zatraženo je i da odgovori zašto su se u oglasu našle frekvencije koje su nekad pripadale emiterima Super TV iz Subotice i TV Zona iz Niša i zašto za te frekvencije nisu raspisani konkursi za regionalno, odnosno lokalno pokrivanje, imajući u vidu zakonske obaveze RRA da raspiše konkurs kada frekvencije postanu slobodne.

“Najnoviji postupak RRA ugrožava pravnu sigurnost jer se potpuno mimo procedure, nezakonito i na silu, raspisuje javni konkurs koji ne samo da fundamentalno narušava stanje na medijskom tržištu, nego i obmanjuje buduće učesnike na konkursu, s obzirom da nije jasno da li će zaista dobiti dozvolu za nacionalno pokrivanje”, naveo je ANEM.

Savet RRA raspisao je 25. oktobra konkurs za još jednog nacionalnog emitera. RRA je 9. avgusta poništila prethodni konkurs jer nijedan od prijavljenih kandidata – TV Nova i TV Kopernikus – nije dobio dovoljan broj glasova za dodelu nacionalne frekvencije nekadašnje TV Avala.

Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je 23. okotobra Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele frekvencija za analogne radio i televizijske stanice, koji predviđa da deo frekvencija koje su nekada pripadale TV Avala bude iskorišćen za digitalizaciju, a preostali deo u skladu sa važećim zakonima.

Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je 28. oktobra da je nejasno zašto se tek nakon dodeljivanja frekvencije nekadašnje TV Avala za proces digitalizacije, ponovo raspisuje konkurs i da to izaziva sumnju da se radi o političkim pritiscima ne bi li se po svaku cenu dodelila još jedna nacionalna frekvencija.

Beta