Nacrt zakona o javnom informisanju do kraja godine u Vladi

Nacrt zakona o javnom informisanju trebalo bi do kraja godine da iz Ministarstva kulture bude upućen Vladi Srbije, a nacrti zakona o elektronskim medijima i javnim servisima u prvom tromesečju 2014. godine, najavio je danas pomoćnik ministra kulture i informisanja Saša Mirković.

25. Nov 2013

Nacrt zakona o javnom informisanju trebalo bi do kraja godine da iz Ministarstva kulture bude upućen Vladi Srbije, a nacrti zakona o elektronskim medijima i javnim servisima u prvom tromesečju 2014. godine, najavio je danas pomoćnik ministra kulture i informisanja Saša Mirković.

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, Mirković je kazao da je na polovini rad na zakonu o elektronskim medijima i da se analiziraju prispeli komentari i predlozi izneti tokom javne rasprave.

Mirković je naveo da je bilo više od 140 učesnika na javnim raspravama i da radna grupa za izradu ta dva zakona zaseda četiri puta nedeljno.

Prema njegovim rečima, radna grupa treba da završi za sedam do osam radnih dana analizu nacrta zakona o javnim servisima, a rok za komentare nakon toga je 21 dan.

Mirković je dodao da su predlozi za oba zakona nakon javne rasprave pristigli na 400 strana.

(Beta)