Devenport: U medijima tokom kampanje manjak plurallizma

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport rekao je danas da su neophodne reforme u medijima kako bi se osigurala njihova nezavisnost i pluralizam mišljenja, čiji je nedostatak primećen tokom predizborne kampanje.

19. Mar 2014

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport rekao je danas da su neophodne reforme u medijima kako bi se osigurala njihova nezavisnost i pluralizam mišljenja, čiji je nedostatak primećen tokom predizborne kampanje.

Devenport je u izjavi za TV B92 skrenuo pažnju na zaključke posmatrača OEBS-a da je u medijima tokom kampanje primećena autocenzura i manjak političkog pluralizma.

On je pozvao vladu da ne odlaže primenu medijskih zakona, podsetivši da je prethodna vlada usvojila Medijsku strategiju, koju i EU aktivno podržava, kao i da se dosta dugo čekalo na pripremu tri nova zakona u vezi sa primenom te strategije.

Prema njegovim rečima, tokom izborne kampanje primećeno je odsustvo tog boljeg okvira za aktivnosti medija.

“Iako naravno medijski pluralizam postoji u Srbiji, ipak raspon mišljenja koja su bila u ponudi tokom kampanje je bio u nekim aspektima limitiran”, rekao je Devenport.

Šef Delegacije EU je podsetio da su posmatrači OEBS-a rekli da je došlo do neke vrste autocenzure, možda zbog političkih i ekonomskih razloga. “Nije to sto posto jasno, ali je jasno da je došlo do takvog fenomena”, kazao je Devenport.

“Ukazano je i na pritiske koji su dolazili iz vladajućih partija koje uključuje i netransparentno finansiranje medija iz javnih sredstava”, rekao je Devenport i dodao da bi nova vlada trebalo da nastavi reforme, a pažnju posveti ekonomiji, reformama pravosuđa i javne uprave i borbi protiv korupcije.

(Beta)