NDNV u akciji prikupljanja pomoći za novinare i medije stradale u poplavama

Nezavisno društvo novinara Vojvodine uključilo se u akciju solidarnosti sa medijima, novinarima i medijskim radnicima koji žive i rade u poplavljenim područjima i koji su nakon izlivanja reka širom Srbije stradali ili izgubili imovinu.

22. May 2014

NUNS i NDNVNezavisno društvo novinara Vojvodine uključilo se u akciju solidarnosti sa medijima, novinarima i medijskim radnicima koji žive i rade u poplavljenim područjima i koji su nakon izlivanja reka širom Srbije stradali ili izgubili imovinu.

NDNV se priključuje Upravnom odboru Fondacije NUNS, a zajedno sa njegovim članovima doneli smo odluku da se novčanim donacijama pomogne novinarima i njihovim porodicama koje su u poplavama pretrpele materijalne štete. NDNV će i finansijski da pomogne ovu akciju solidarnosti.

Apelujemo na sve medijske kuće i njihove zaposlene, posebno na članove NUNS i NDNV, da u skladu sa svojim mogućnostima, uplate novčane priloge Fondaciji za pomoć novinarima i medijima NUNS. Uplate se mogu izvrštiti na sledeći žiro račun:

Broj računa: 160-322767-29 (Banka Intesa)
Svrha uplate: Pomoć za stradale u poplavama
Poverilac/primalac: Fondacija za pomoć novinarima i medijima „NUNS“

Trenutno je u toku prikupljanje podataka o kolegama koji žive i rade u Obrenovcu, Krupnju, Ubu, Ljigu, Ljuboviji, Sremskoj Mitrovici, Moroviću, Jameni, Višnjićevu i drugim mestima ugroženim polavama.

Sve informacije o ugroženim novinarima treba slati na email nuns@nuns.rs, ndnvns@gmail.com ili putem sledećih telefona: 011 33 43 892; 33 43 255 i 066 88 22 006, kao i 021 472 31 80 ili 064 23 27 030.

Fondacija za pomoć novinarima i medijima NUNS registrovana je u aprilu 2009. godine, i do sada je pomagala materijalno ugroženim i obolelim novinarima i drugim medijskim radnicima.

Sekretarijat NUNS-a i NDNV-a
21. maja 2014. godine