NUNS i NDNV: Otvoreno pismo gradonačelniku Subotice Jeneu Maglaiju

Poštovani gospodine Maglai, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine izražavaj…

10. Jun 2014

NUNS i NDNVPoštovani gospodine Maglai,

Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine izražavaju veliku zabrinutost zbog razvoja događaja u Radio Subotici, javnom medijskom preduzeću kojem je osnivač lokalna samouprava kojoj ste vi na čelu.

Smatramo da kao gradonačelnik Subotice ne smete više da izbegavate odgovornost za stanje u ovoj medijskoj kući i čitav niz nezakonitosti i nepravilnosti u njenom radu, te da bi trebalo da kao prvi čovek Grada date aktivan doprinos rešavanju problema koji štete ugledu Subotice, ali i dodatno ugrožavaju ionako krhke medijske slobode.

Sigurni smo da ste informisani da je sedam urednika i novinara Redakcije na srpskom jeziku Radio Subotice javno saopštilo da su ponižavani i zlostavljani od strane v.d. direktora preduzeća Ljubiše Stepanovića, kao i da su naša udruženja u dva navrata javno osudila ovakav odnos direktora prema zaposlenima. Takođe, osudili smo i to što direktor zloupotrebljava svoja ovlašćenja i na eklatantan način se meša u uređivačku politiku programa na srpskom jeziku.

Sigurni smo takođe da ste upoznati da su predstavnici naših udruženja, zajedno sa predstavnikom Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji, bili u poseti Subotici 4. juna, te da smo razgovarali i savašim zamenikom Tomislavom Veljkovićem i članom Gradskog veća Otom Bušom, u želji da pomognemo da se kroz dijalog pronađe rešenje problema. Tada smo tražili od predstavnika Grada (kao predstavnika osnivača) da zahtevaju od direktora JP Radio Subotice da se ovaj ponaša u skladu sa zakonima i pravnim aktima ovog preduzeća, kao i da svojim političkim autoritetom uzmu u zaštitu urednike i novinare koji su javno protestovali. Gospodin Ljubiša Stepanović je odbio da sa nama razgovara tog dana, pravdajući to “ranije preuzetim obavezama”.

Od gospodina Veljkovića i gospodina Buša dobili smo uveravanja da će u skladu sa svojim mogućnostima učiniti sve da se pronađe izlaz iz problema, ali potonja događanja pokazala su da naša poseta nije urodila plodom, kao što su nova saznanja pokazala da je problem kompleksniji nego što se to činilo u prvom trenutku.

NUNS-u i NDNV-u je, gospodine gradonačelniče, jasno da je JP Radio Subotica posle formiranja gradske vlasti bio predmet deobe između političkih stranaka i da je u partijskoj preraspodeli dobara pripao Socijalističkoj partiji Srbije. Koliko god je to u suprotnosti sa proklamovanom politikom departizacije javnih preduzeća i najavom da će se za upravljanje javnim preduzećima i institucija birati stručni a ne partijski ljudi – Subotica u tome svakako nije usamljen slučaj. To međutim ne sme da bude bilo kakav izgovor, kao što izgovor ne sme da bude pozivanje na, eventualno, slične prakse u nedavnoj prošlosti.

Situacija se usložnjava s obzirom na činjenicu da je Radio Subotica medijska kuća i da je informisanje delatnost od posebnog značaja i interesa za sve građane. Jasno nam je i to da ste verovatno u međukoalicionim razgovorima insistirali da program na mađarskom jeziku bude zabran političke stranke kojoj pripadate. Ne moramo, sigurni smo, da posebno obrazlažemo koliko takav pristup ugrožava medijske slobode ali i koncept multikulturalnosti na kojem počiva ili bi trebalo da počiva Vojvodina, a koji ne podrazumeva getoizaciju i samogetoizaciju.

Verujemo da ste još onda kada ste donosili odluku da gospodina Stepanovića postavite za v.d. direktora JP Radio Subotice mogli da znate da osoba sa njegovom prošlošću možda nije najbolje rešenje za upravljanje ovom medijskom kućom, tim pre jer ne postoje dokazi da se on u prošlosti bavio poslovima koji bi ga kandidovali za uspešnog direktora/menadžera jednog medija.

Ono što ste međutim morali da znate jeste činjenica da je prilikom izbora članova Nadzornog odbora ovog preduzeća, koji ima upravljačku ulogu, izvršena jedna veoma ozbiljna nepravilnost. Za člana, a potom i predsednika Nadzornog odbora, postavljen je gospodin Mirko Zinaić, u čijoj dostupnoj biografiji ne postoji niti jedan detalj koji bi ga kvalifikovao za ovo mesto, s obzirom da i u Zakonu o javnim preduzećima, ali i u Statutu Javnog preduzeća “Radio Subotica” (član 19, stav 3) stoji da član Nadzornog odbora mora da bude “stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnivano Javno preduzeće”. Izgleda da je pripadnost Socijalističkoj partiji Srbije bila jedina preporuka za Zinaića da upravlja jednim medijem. I možda to što je penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova.

Verujemo da ste obavešteni da je gospodin Zinaić za 4. jun bio sazvao sednicu Nadzornog odbora JP Radio Subotice, i da su na tu sednicu pozvani novinari i urednici koji su javno protestovali zbog niza problema sa kojim se susreću u radu. Poziv na sednicu Nadzornog odbora je bio, eufemistički rečeno, neobičan i podsećao je na poziv na policijsko saslušanje. Na tu sednicu novinari treba da, kako je pisalo na pozivu, „ulaze pojedinačno i nakon izjašnjavanja napuste sednicu“. Većina urednika i novinara potpisnika odbila je da da “iskaz”, jer su to shvatili kao ponižavanje i dalji pritisak na njih. U toj odluci su ih naša udruženja podržala.

Na toj sednici su zabeležene još neke nepravilnosti. Iako to nije bilo najavljenu u dnevnom redu na pozivu, Nadzorni odbor je na toj sednici doneo Odluku o imenovanju Tatjane Milošević za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika redakcije na srpskom jeziku u u Javnom preduzeću Radio Subotica. Ova odluka, koju je potvrdilo Gradsko veće i koja je očigledno hitno donesena, praktično znači smenu dosadašnje vd. glavne i odgovorne urednice Ljiljane Elek, koja je jedan od potpisnika protestnog pisma. Nije na nama da procenujemo mogućnosti i ulogu nove glavne i odgovorne urednice, niti ulazimo u razloge ovog odabira, ali je više nego neobično da je na mesto glavne i odgovorne urednice jednog radijskog programa imenovana osoba koja nema niti dana radnog iskustva u elektronskim medijima.

Mi ćemo, gospodine gradonačelniče, učiniti sve da zaštitimo naše kolege, koji su imali hrabrosti da se jasno i glasno odupru pritisku i zaštite svoja radna i profesionalna prava. Značaj njihove borbe uveliko prevazilazi okvire vašeg Grada i nju prepoznajemo pre svega kao borbu za medijske slobode, koje su ugrožene u našoj zemlji između ostalog i zbog toga što su novinari preplašeni i spremni da pristanu na mnoge neprincipijelne kompromise. NUNS i NDNV ne smeju da dozvole da ovaj protest novinara završi njihovim porazom, i u tom smislu ćemo im pružiti podršku i kroz javna saopštavanja, praćenje razvoja događaja, razmenu informacija sa međunarodnim organizacijama i nezavisnim regulatornim telima, ali i kroz ostvarenje prava na sudu kroz primenu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Poštovani gradonačelniče, najlepše vas molimo da ovo naše pismo razumete kao šansu da kroz vašu proaktivnu ulogu u rešavanje brojnih problema i ispravljanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu ove medijske kuće, ali i u radu organa lokalne samouprave, date doprinos poboljšanju prava novinara i urednika, medijskih sloboda uopšte, te da na taj način promovišete u praksi evropske vrednosti o kojima se tako mnogo govori u našoj javnosti.

Novi Sad-Beograd, 10. juni 2014.

 

Srdačno,

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine