NUNS i CUPS uputili amandmane na set medijskih zakona

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS), pažljivo su razmotrili predloge Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnim servisima.

29. Jul 2014

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS), pažljivo su razmotrili predloge Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnim servisima.

NUNS i CUPS ocenjuju da su predložena rešenja u skladu sa osnovnim intencijama Medijske strategije i da je predlagač prihvatio najvažnije sugestije medijske zajednice, kao i potrebu zaštite interesa građana zemlje, i to pre svega u odnosu na pitanja izlaska države iz “vlasništva” u medijima, odnosno njihove privatizacije, prelaska sa budžetskog na projektno finansiranje, transparentnosti vlasništva, definisanja javnog interesa u sferi javnog informisanja, detaljnog regulisanja prava i obaveza medija i medijskih poslenika, adekvatnog regulisanja oblasti elektronskih medija i uređenja javnih servisa, kao i ostalih ključnih elemenata za poboljšanje i unapređivanje medijskog zakonodavnog okvira.

NUNS i CUPS, uz žaljenje što su medijski zakoni upućeni u Skupštinu Srbije po hitnom postupku, ipak smatraju da oni mogu biti poboljšani u pojedinim segmentima, te su i uputili predlog amandmana na pojedine zakonske odredbe poslaničkim klubovima svih parlamentarnih stranaka.

Iskreno se nadamo da će poslanici imati razumevanja za predložene amandmane i njihovim prihvatanjem učiniti medijske zakone još kvalitetnijim.

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Centar za unapređivanje pravnih studija