Usvojeni medijski zakoni

Posted on by admin

stampaNovim medijskim zakonima, koje je danas usvojila Skupština Srbije, predviđeno je povlačenje države iz vlasništva u medijima do 1. jula 2015, projektno finansiranje, ukidanje televizijske pretplate i od 2016. uvođenje takse koja neće prelaziti iznos od 500 dinara.

Parlament je usvojio zakone o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima, koji su rezultat Medijske strategije usvojene septembra 2011. godine

Prema najnovijim podacima, 81 medij treba da se privatizuje, što je od šest do sedam odsto svih registrovanih medija kojih u Srbiji ima 1.320. Svi mediji u javnom vlasništvu bi morali da se privatizuju do 1. jula 2015. godine. Ukoliko ne pronađu novog vlasnika, kapital se privatizuje prenosom kapitala na zaposlene bez naknade.

Registar medija vodiće Agencija za privredne registre.

Između ostalog, biće registovani i dokumenti koji sadrže podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od pet odsto udela u osnivačkom kapitalu, kao i podaci o iznosu novčanih sredstava dodeljenih mediju na ime državne pomoći.

Zakon o informisanju zasniva se na načelima koja garantuju slobodu informisanja odnosno zabranu cnezure, a trebalo bi da štiti medijski plularizam, zabranjuje se “objedinjavanje osnivačkih i upravljačkih prava u dva ili više medija”.

Kada su u pitanju štampani mediji, zabranjeno je objedinjavanje prava ako bi tiraž prelazio 50 odsto od ukupno prodatog, odnosno 35 odsto slušanosti ili gledanosti ako je reč o elektronskim medijima.

Postojaće dva javna servisa: Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine, koji će ove i naredne godine biti finansirani iz državnog budžeta, a od 2016. se uvodi taksa kao model finansiranja. Javni servis bi trebalo da bude nezavisan i samostalni pravni subjekt koji omogućava ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja, a definisano je da programski sadržaj mora da bude takav da doprinosi “blagovremenom, nepristrasnom i profesionalnom informisanju građana, uz puno poštovanje ljudskih sloboda i prava”. Javnim servisima će kao i do sada upravljati tri tela: Upravni odbor, generalni direktor i Programski savet.

Zakon o elektronskim medijima je preduslov za proces digitalizacije koji treba da se sprovede do 17. juna 2015. godine. Najvažnija novina je transformacija Republičke radiodifuzne agencijeu Regulatorno telo za elektronske medije. Novo regulatorno telo će propisivati pravila, kontrolisati rad i izricati kazne pružiocima medijskih usluga, a o svom radu podnosiće godišnje izveštaje Skupštini Srbije.

Dozvolu za emitovanje programa će Regulatorno telo izdavati na osam godina, ali će imati pravo da je oduzme, ako utvrdi neregularnosti. Dozvola se moža oduzeti privremeno na rok od 30 dana, a posle toga i trajno. Oduzimanje dozvole predivđeno je i ako se ustanovi da neki medij ima monopol, odnosni krši načelo medijskog pluralizma.

Predviđeno je i da vlasnici medija neće moći da budu političke partije, kao ni pravna lica za koja nije moguće utvrditi vlasničku strukturu osnivačkog kapitala.

(Beta) 

 

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz. 3. August 2014. at 7:52 AM - Reply

    Sta su mediji?

    Pod medijem se, u smislu Zakonu o javnom informisanju i medijima, naročito podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio-program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), a koji su REGISTROVANI u Registru medija … .

    Mediji, u smislu ovog zakona nisu: platforme, poput internet foruma, društvenih mreža i drugih platformi koje omogućavaju slobodnu razmenu informacija, ideja i mišljenja njenih članova, niti bilo koja druga samostalna elektronska publikacija, poput blogova, veb-prezentacija i sličnih elektronskih prezentacija, OSIM AKO NISU REGISTROVANE u Registru medija … .

    Prema tome, Fejsbuk, Twiter i ostale društvene mreže, blogovi i forumi jesu mediji, po ovom zakonu, ukoliko su registrovaniI u Regustru medija.

Leave A Response