NUNS i NDNV: Sprečiti diskriminaciju stranih novinara

Posted on by admin

NUNS i NDNVNezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatraju da su rešenja predviđena podzakonskim aktom Ministarstva kulture i informisanja, koja bliže uređuju funkcionisanje dopisnika i dopisništava stranih medija – prenormirana, diskriminatorna i sklona zloupotrebama.

Restriktivna rešenja Pravilnika o načinu vođenja i upisu u evidenciju predstavnika inostranih medija i stranih dopisništava, koji je u petak objavljen na sajtu Ministarstva otežavaju rad i funkcionisanje stranih dopisnika i dopisništava. Pored toga, ovaj Pravilnik sadrži pravne manjkavosti koje mogu proizvesti konfuziju, a samim tim i dodatne mogućnosti za ugrožavanje slobodne razmene informacija.

Pravilnik je u neskladu je sa međunarodnim stadardima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Podsećamo na član 10 Evropske konvencije koji u prvom stavu predviđa da svako ima pravo na slobodu izražavanja, posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice.

NUNS i NDNV zahtevaju da Ministarstvo kulture i informisanja otkloni ove nedostatke i prilagodi Pravilnik članu 55 Zakona o javnom informisanju i medijima, koji navodi da predstavnik inostranih medija ima “ista prava i dužnosti” kao i domaći medijski poslenici.

NUNS i NDNV
Beograd – Novi Sad, 17. novembra 2014.

Leave A Response