NUNS i NDNV: Nismo kritikovali zakon već pravilnik

Posted on by admin

NUNS i NDNVNezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine začuđeni su sadržinom i tonom reagovanja Ministarstva kulture i informisanja na saopštenje naših udruženja u kojem smo upozorili da je podzakonski akt koji definiše rad stranih dopisnika i dopisništava „prenormiran, diskriminatoran i sklon zloupotrebama“.

Ukoliko bismo želeli da koristimo isti način komunikacije kao Ministarstvo u svom jučerašnjem obraćanju javnosti, mogli bismo se zapitati da li su njegovi predstavnici pažljivo i u celosti pročitali naše saopštenje, pošto u njemu mi uopšte ne sporimo član 55 Zakona o javnom informisanju i medijima nego, naprotiv, pozivamo da se Pravilnik o načinu vođenja i upisu u evidenciju predstavnika inostranih medija i stranih dopisništava – uskladi sa Zakonom.

Tokom izrade zakona i rasprave o članu koji definiše rad stranih dopisnika i dopisništava u radnoj grupi postojale su ideje da se slične odredbe koje su se našle mesta u Pravilniku nađu i u Zakonu, ali su stručnjaci to odbacili iznoseći slične argumente koje su NUNS i NDNV izneli u svom saopštenju.

NUNS i NDNV razlikuju glagole “morati” i “moći”, i u to Ministarstvo ne treba da sumnja. Jasno je da strani dopisnici “mogu” a “ne moraju” da se evidentiraju, ali je isto tako tačno da, bez evidentiranja, ne mogu da ostvare pristup pojedinim akreditacijama i olakšicama, niti da rešavaju tehnička pitanja neophodna za nesmetan rad. Takođe, dopisništva tek upisom u evidenciju postaju pravna lica, što svakako predstavlja bitan preduslov za njihovo normalno funkcionisanje.

NUNS i NDNV ostaju na stanovištvu da ovaj pravilnik dovodi strane dopisnike i dopisništva u nepovoljan položaj, te da postoji mogućnost njegove zloupotrebe.

NUNS i NDNV su aktivno učestvovali u izradi medijskih zakona i javnim raspravama o njima, vrlo jasno podržavajući medijske reforme, ali i zadržavajući pravo da kritikuju ono što u implementaciji zakona nije dobro.

Od toga nećemo odustati.

NUNS i NDNV
Beograd – Novi Sad, 19.11.2014.

Leave A Response