NUNS i NDNV: Postavljanje pitanja je obaveza novinara

NUNS i NDNV podsećaju da je obaveza svih novinara, a posebno onih koji su zaposleni u javnom servisu, da nosiocima državnih funkcija postavljaju sva pitanja koja su od interesa za građane Srbije.

13. Apr 2016

NUNS i NDNVNezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) smatraju da Svetlana Božić Krainčanić, novinarka RTV Vojvodine, postavljajući pitanja premijeru Aleksandru Vučiću, nije prekršila nijednu pravnu, etičku ili profesionalnu normu.

NUNS i NDNV očekuju da rukovodstvo RTV Vojvodine reši nastali problem unutar kuće i omogući Svetlani Božić Krainčanić da nastavi da se bavi svojim poslom bez ikakvih pritisaka ili posledica, uključujujući povlačenje rešenja o kažnjavanju.

NUNS i NDNV podsećaju da je obaveza svih novinara, a posebno onih koji su zaposleni u javnom servisu, da nosiocima državnih funkcija postavljaju sva pitanja koja su od interesa za građane Srbije.

NUNS i NDNV upozoravaju da mediji ne smeju da podlegnu pritiscima i atmosferi straha koju stvara vlast i moraju da zaštite ugled i profesionalni integritet novinara.

Zbog toga, NUNS i NDNV insistiraju da se Srđan Mihajlović, direktor RTV Vojvodine, javno izvini Svetlani Božić Krainčanić, ali i svim novinarima i novinarkama RTV Vojvodine koji su godinama ulagali mnogo truda, znanja i hrabrosti i stvorili od ove medijske kuće primer javnog servisa u službi građana.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno udruženje novinara Vojvodine (NDNV)
13. april 2016. godine