NUNS i NDNV zabrinuti za urednike i novinare RTV-a

NUNS i NDNV izražavaju zabrinutost za sudbinu onih urednika i novinara Radio-televizije Vojvodine koji su svojim predanim profesionalnim angažmanom i integritetom dali ogroman doprinos da ova medijska kuća u proteklih pet-šest godina ostvari značajan kvalitativni korak napred i postane nešto što je veoma blisko javnom medijskom servisu u službi građana.

14. May 2016

NUNS i NDNVNUNS i NDNV izražavaju zabrinutost za sudbinu onih urednika i novinara Radio-televizije Vojvodine koji su svojim predanim profesionalnim angažmanom i integritetom dali ogroman doprinos da ova medijska kuća u proteklih pet-šest godina ostvari značajan kvalitativni korak napred i postane nešto što je veoma blisko javnom medijskom servisu u službi građana.

NUNS i NDNV su ohrabreni činjenicom da su zaposleni na RTV javno demonstrirali solidarnost i hrabrost, potpisujući zajedničko saopštenje u kojem su upozorili na političke pritiske u kući, i ističu da su solidarnost i hrabost nešto što treba da bude karakteristika novinarske profesije, pogotovo u vremenima kada je izložena veoma ozbiljnim izazovima kao danas.

NUNS i NDNV smatraju da su događaji na RTV-u (smena programskog direktora i ostavka generalnog direktora) na najozbiljniji način otvorili i pitanje položaja javnih medijskih servisa, kao i zakonskog okruženja u kojem oni funkcionišu, ali i vladavine prava, s obzirom na činjenicu da vlast učestalo krši zakone koje je sama donela. Eklatantno nepoštovanje zakona, i u medijskoj sferi, svakako može uticati na otvaranje najvažnijih pregovaračkih poglavlja sa EU a koja se odnose na suštinsku promenu društva – odnosno vladavinu prava.

Slučaj RTV-a je otvorio i pitanje položaja i funkcionisanja regulatornog tela za elektronske medije, koje se ispostavilo ne kao deo rešenja nego kao jedan od najznačajnijih problema medijske scene.

NUNS i NDNV sa velikom pažnjom prate dalje događaje i pružaju punu podršku kolegama da zaštite svoja prava, među kojima je svakako i pravo da profesionalno obavljaju svoj posao. O svim događajima konstantno obaveštavamo međunarodne organizacije koje se bave zaštitom medijskih sloboda, ali i demokratskih procesa uopšte, u uverenju da će se one još aktivnije uključiti u rešavanje nagomilanih problema u medijskoj sferi naše zemlje.

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Novi Sad, 14. maj 2016.