Okrugli sto o profesionalizmu RTV-a u Novosadskoj novinarskoj školi

Novosadska novinarka škola i Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope pozivaju zainteresovanu javnost na Okrugli sto o profesionalizmu Radio-televizije Vojvodine.

24. May 2016

okrugli_sto_nns_rtvNovosadska novinarska škola i Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM) pozivaju zainteresovanu javnost na Okrugli sto o profesionalizmu Radio-televizije Vojvodine. Javna debata održaće se u četvrtak, 26. maja, sa početkom u 11 časova u prostorijama Novosadske novinarske škole (Novi Sad, Daničićeva 3).

Potvrđeni učesnici: Slobodan Arežina, Siniša Isakov, Vesna Gaćina, predstavnici pokreta “Podrži RTV”, Aleksandra Đurić Bosnić, Dubravka Valić Nedeljković, Nedim Sejdinović, Jovanka Matić, Ana Šolović, Miroslav Keveždi, Zoran Gavrilović, Kalman Kuntić.

Proteklih dana je na Radio-televiziji Vojvodine došlo do serije naglih i neargumentovanih smena urednika i novinara, čime je u velikoj meri narušen integritet pokrajinskog javnog servisa. Novosadska novinarska škola smatra da se izmene u uređivačkoj i programskoj koncepciji RTV-a moraju obavljati transparentno, zakonski, demokratski i argumentovano, na osnovu programske analize, isključivo u skladu sa javnim interesom i funkcijom javnog servisa, koji je u vlaništvu i u službi građana.

Na Okruglom stolu biće predstavljeni rezultati monitoringa televizijskog i radijskog programa RTV-a, čime se NNŠ samostalno bavi u okviru projekta Transformacija državnocentrične Radio-televizije Novi Sad u javni servis Vojvodine od 2006, i u okviru međunarodnog projekta Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima od 2012. godine. Trenutno su u toku još dva istraživačka projekta: šestomesečni monitoring javnih servisa RTV i RTS (januar – jun 2016) i finalizacija monitoringa predizborne kampanje (mart-april 2016).

Novosadska novinarska škola poziva zainteresovanu javnost – predstavnike akademske zajednice, istraživače, predstavnike civilnog sektora, novinarska udruženja, zaposlene u RTV-u, rukovodstvo i Savet RTV-a, kao i građane, da u javnom dijalogu na osnovu istraživačkih rezultata raspravljamo o novinarskom i uredničkom profesionalizmu javnih servisa kao opšteg dobra svih građana, sa fokusom na Radio-televiziju Vojvodine.

Očekuje se da će između ostalih u debati učestvovati predstavnici smenjenog i novog rukovodstva RTV-a, novinari RTV-a, predstavnici novinarskih udruženja, nevladinih organizacija, OEBS-a, Delegacije Evropske unije, Saveta Evrope, pokrajinskih institucija, kao i nezavisni stručnjaci.