Sejdinović: Širi se front otpora

Nisu moguće medijske slobode u društvu u kojem su druga ljudska prava i slobode ugrožene. I obrnuto: u društvu u kojem se ukidaju medijske slobode ukinuće se zasigurno i druge slobode.

28. May 2016

nedim_sejdinovicDrage kolege, dragi prijatelji, dragi NUNS-ovci,

Hvala vam na pozivu i prilici da vam se obratim.

Kao prvo, želim da vas pozdravim u ime Nezavisnog društva novinara Vojvodine i poželim srećan i uspešan rad.

Značaj NUNS-a odavno je već prevazišao okvire značaja jednog novinarskog udruženja, i on predstavlja jednu od veoma bitnih, nezamenljivih demokratskih institucija u zemlji. Proteklih nekoliko godina je to samo potvrdilo, kada su NUNS – neskromno ću dodati, i NDNV – bili retka alternativa zaglušujućem muku straha i zbunjenosti koji je zavladao Srbijom. Tada smo i označeni kao “neprijatelji društva”. A, građani su tada govorili – pa jedino se još novinarska udruženja bune. Sada se front širi, front građanskog i esnafskog otpora, i siguran sam da će biti sve veći i veći.

Bitno je da NUNS ostane dosledan sebi, i da i dalje svoj rad koncipira sa jasnim stavom da medijske slobode i prava novinara nisu i nikada ne mogu biti izdvojen segment društva, već naprotiv da su mediji jedan od delova društva u kojima se sve njegove silnice prelamaju. I zato je potrebna šira vizura, zato je potrebno jasno staviti do znanja da nisu moguće medijske slobode u društvu u kojoj su druga ljudska prava i slobode ugrožene. I obrnuto: u društvu u kojoj se ukidaju medijske slobode ukinuće se zasigurno i druge slobode, i toga građani treba da budu svesni.

A dobre vesti to što toga postaju sve više svesni. Građani su prepoznali da su recimo brutalne političke čistke na RTV-u ugrozile pre svega njih pa tek onda novinare i urednike, pa su se u prošli ponedeljak okupili na protestu, u Novom Sadu, u velikom broju. U sredu na zaista impozantnom skupu u Beogradu, tema medijskih sloboda i javnih servisa prepoznata je kao tema od velikog značaja, čak dominantnog. To su dobre vesti, a nadamo se da će u ponedeljak u Novom Sadu, na protestu povodom smena na RTV-u – a koji se, sudeći po reakcijama, pretvara u ozbiljan građanski bunt, takođe biti okupljeno dosta građana.

Na samom kraju treba reći da NUNS i NDNV kao partnerske, bratske organizacije uspesno sarađuju i da veoma lako dolazimo do modela zajedničkog delovanja s obzirom da delimo iste svetonazore. Sarađujemo i u okviru Koalicije novinarskih i medijskih udruzenja, i upravo privodimo kraju jedan obiman i značajan projekat monitoringa procesa konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja. U četvrtak će u Novom Sadu biti prezentacija Bele knjige, u kojoj su sadržani nalazi našeg jednogodišnjeg, veoma napornog rada.

Treba međutim reći da unutar Koalicije postoje sve značajnije razlike i udaljavanja, a tzv. zajednički imentitelj se sve više osipa. Važno je da novinarske i medijske organizacije, one koje to mogu, budu zajedno. Jasno je da je u budućnosti potrebno pronalaziti neke druge forme zajedničkog delovanja.

Hvala na pažnji i još jednom hvala na prilici da vam se obratim!

Beograd, 28. maj 2016.
Pozdravni govor na Godišnjoj skupštini NUNS-a