Povećan udeo pseudo-događaja i zastupljenost izvršne vlasti na RTV-u

Rezultati šestomesečnog monitoringa programa Radio-televizije Vojvodine ukazuju na značajne programske promene nastale kao rezultat promena na RTV-u, koje su otpočele u maju 2016. godine

28. Oct 2016

logo1Rezultati šestomesečnog monitoringa programa Radio-televizije Vojvodine ukazuju na značajne programske promene nastale kao rezultat promena na RTV-u, koje su otpočele u maju 2016. godine smenama, ne produživanjem ugovora i otkazima preko dvadeset urednika i novinara. Rad novouspostavljenog upravljačkog tela RTV-a doprineo je sniženom žanrovskom diverzitetu, povećanom udelu pseudo-događaja, pomeranom uređivačkom akcentu sa unutrašnje na spoljnu politiku i povećanoj zastupljenosti izvršne vlasti – zaključci su istraživanja Novosadske novinarske škole, rađenom u periodu od 18. januara do 31. juna 2016. godine.

Istraživanje je obuhvatilo četiri perioda rada RTV-a. Prvi, predizborni, drugi, koji je obuhvatio izbornu kampanju koja je završena održanim izborima 24. aprila, a zatim, na treći i četvrti, koji su određeni datumom otpočinjanja smena na RTV-u, 4. majom 2016. godine kada je smenjen direktor programa Slobodan Arežina.

Novosadska novinarska škola monitoring javnog servisa radi od 2006. godine, a ovim poslednjim istraživanjem obuhvaćeno je oko 2000 sati programa Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije. Pored promena na Radio-televiziji Vojvodine i praćenje predizbornog perioda na RTS-u i RTV-u, istraživanjem je obuhvaćen i monitoring javnih servisa važan sa aspekta žena, dece i mladih ali i kulture u Srbiji i Vojvodini.

Na konferenciji na štampi, na kojoj je pored rezultata monitoringa govoreno sa relevantnim sagovornicima i o javnim servisima u regionu (Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska), najavljen je finalni izveštaj u novembru 2016. godine, a predstavljeno je šest kratkih izveštaja: Žena na programima javnih servisa, Promene na Radio-televiziji Vojvodine, Kultura na javnim servisima, Javni servisi , deca i mladi, Kampanja van kampanje i Kampanja pre kampanje – koje možete pogledati i na sajtu Novosadske novinarske škole, na adresi http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/?page_id=164.